2002

Má Milan Markovič rád internet?

Thomas Ulej  /  11. 11. 2002 o 00:00

DISK.SK / "Ak k tej nenažratosti ešte prirátam neprofesionalitu a absenciu pocitu služby národu, tak na konci rovnice jednoznačne nájdete firmu zneužívajúcu svoje monopolné postavenie. Výsledkom je mrzačenie ducha národa, umelo stavané zábrany k získaniu informácií a vedomostí a obmedzovanie integračných proeurópskych tendencií. Smelo to pomenujem zločinom.“ »

Pracovné skupiny TÚ SR aj o povinnosti umožniť výber telekomunikačného podniku

Peter Polakovič  /  11. 11. 2002 o 00:00

Členovia pracovnej skupiny upozornili na skutočnosť, že nie je jasné kto rozhoduje o tom, ktorú formu spôsobu výberu operátora si môže užívateľ vybrať. Podľa názoru spoločnosti Orange Slovensko, a.s. je tento výber v kompetencii prevádzkovateľa. Zástupca ATO poukazuje na pravidlo preferovania spotrebiteľa, teda spôsob výberu je na zákazníkovi. ST, a.s. a EuroTel Bratislava, a.s. súhlasia s názorom spoločnosti Orange. »

Slovenské telekomunikácie a rádio Twist to urovnali …

Peter Polakovič  /  10. 11. 2002 o 00:00

Vzájomné napádanie ST a Twistu sa ukončilo podpísaním „Dohody o urovnaní“. Tá stanovuje aj spôsob vzájomného finančného vyrovnania obidvoch společnosti. Obidve strany tak svojím podpisom potvrdili a deklarovali ďalšie možnosti vzájomnej spolupráce v budúcom období. »


Orange prevádzkuje už 1000 BTS a má vyše 1,6 mil. klientov

Redakcia Inet.sk  /  08. 11. 2002 o 00:00

Kým Orange Slovensko evidoval k 30. septembru 2002 1 614 573 aktívnych zákazníkov, konkurenčný Eurotel k rovnakému dátumu eviduje „len“ 1 097 077, čo spolu predstavuje viac ako 2, 71 milióna používateľov mobilov na Slovensku. Toto číslo predstavuje viac ako 50 percentnú penetráciu mobilnými telefónmi v Slovenskej republike. »

Press: Slovenský internet obohatil nový portál - Lunet.sk

Peter Polakovič  /  06. 11. 2002 o 00:00

Združenie Internet pre všetkých realizuje program podpory zaujímavých projektov na slovenskom internete. Ako prvý predstavujeme projekt mladých ľudí, ktorí sa intenzívne zaujímajú o programovanie a svoj čas tak využívajú na aktivity prispievajúce k ich vzdelaniu a obohacujú tak aj obsah slovenského internetu. »

Slovenský internet obohatil nový portál - Lunet.sk

Peter Polakovič  /  06. 11. 2002 o 00:00

Združenie Internet pre všetkých realizuje program podpory zaujímavých projektov na slovenskom internete. Ako prvý predstavujeme projekt mladých ľudí, ktorí sa intenzívne zaujímajú o programovanie a svoj čas tak využívajú na aktivity prispievajúce k ich vzdelaniu a obohacujú tak aj obsah slovenského internetu. »


ST podľa PPP presadzovali riešenie deformujúce férovú súťaž a trhové prostredie.

Peter Polakovič  /  04. 11. 2002 o 00:00

Posledná zverejnená hodnotiaca správa Európskej komisie (EK) o pripravenosti Slovenska na vstup do EÚ tvrdí, že „slovenský parlament zlyhal pri prijímaní návrhu novely zákona o telekomunikáciách v auguste 2002, ktorý pripravila vláda s cieľom pokročiť v pristúpení k acquis“. EK zdôrazňuje, že „priblíženie sa v telekomunikačnom sektore nepostúpilo, pretože slovenský parlament odmietol prijať ďalšie bezpodmienečne nevyhnutné novely v sledovanom období“. »

Z programového vyhlásenia Vlády SR - Informačná spoločnosť

Peter Polakovič  /  04. 11. 2002 o 00:00

Vláda si uvedomuje výzvy informačného veku. Vláda prijme účinné opatrenia na podporu informatizácie spoločnosti doriešením inštitucionálnej podpory na odbornej a administratívno-legislatívnej úrovni, v rámci ktorých sa zabezpečí optimálne rozdelenie kompetencií a dôsledná koordinácia domácich a medzinárodných aktivít. »

Microsoft Developer Days 2002 v Bratislave

Matúš Serdula  /  04. 11. 2002 o 00:00

V Auparku sa 29. a 30. októbra konali Microsoft Developer Days. Prednášky sa zaoberali platformou .NET, bola tu predstavená aj nová verzia Windows XP Tablet PC Edition, zariadenie Tablet PC od Aceru a telefón s PocketPC Phone Edition, ktorý by sa mal objaviť v ponuke Orange v roku 2003. »


Zo zákulisia jednania o budúcnosti českého Internetu ...

Václav Rada  /  02. 11. 2002 o 00:00

Internet pro všechny ČR / V utorok se pod patronátom Telekomunikačného úradu ČR (ČTÚ) uskutočnilo jednanie medzi Českým Telecomom (ČTc) a alternatívnymi operátormi / poskytovateľmi Internetu za účasti zástupcov vznikajúceho Ministerstva informatiky. Fóra se tiež zúčastnili dve združenia zastupujúce užívaťeľov – Internet pre všetkých a Združenie obrany spotrebiteľov ČR. Rád by som sa Vám zmienil ako osobný účastník o veciach, ktoré v tlačových správach, vyhláseniach a článkoch uverejnené neboli. »

Mocenské aspekty IT - naša blamáž so zásadmi informačnej politiky

Andrej Ferko  /  31. 10. 2002 o 00:00

Slovensku sa "podarilo" stať sa jedným z tých štátov, ktorých zaostalé vlády druhej vlny nestihli prijať ani len zásady informačnej politiky - do konca 20. storočia. Naopak, z našich susedov najvyspelejšie Rakúsko dospelo už k vytváraniu štátom priamo spolufinancovaných špičkových výskumných tímov (www.vrvis.at) a festivalov (Ars Electronica) európskeho a svetového významu. »

Kam za zábavou na slovenskom internete ?

Thomas Ulej  /  30. 10. 2002 o 00:00

DISK.SK / O tom, že smiech pomáha telu i duši, vás asi nemusím presviedčať. Veď koniec koncov, mnohí z nás zábavu radi vyhľadávajú – nielen v tom skutočnom živote, ale napríklad aj na internete. Pár miest, ktoré dajú vašim bránicam poriadne zabrať, vám priblížime v nasledujúcich riadkoch. »12345678910111213141516171819202122232425262728