2002

Organizátori internetového protestu a petície založili občianske združenie

Peter Polakovič  /  11. 06. 2002 o 19:07

Internetová petícia, ku ktorej sa doteraz pripojilo vyše 10 600 občanov a internetový protest proti zdražovaniu cien internetu s podporou vyše 350 internetových serverov a stránok sa tak stal podnetom na vznik mimovládnej organizácie, ktorej cieľom je podpora budovaniu informačnej spoločnosti na Slovensku so zameraním na Internet. »

eTel: žiadny návrh na osobné rokovanie odhľadom ADSL s ST neodmietli

Peter Polakovič  /  11. 06. 2002 o 19:04

- nijaký totiž zo strany ST neprišiel! eTel Slovensko bola, spolu s ostatnými členmi Asociácie poskytovateľov Internetu obvinená viceprezidentom Slovenských telekomunikácii pre komunikáciu z toho, že bola Asociáciou zaviazaná k "nekomunikácii" s ST v súvislosti s pripravovanou službou ADSL... »

Organizátori internetového protestu a petície založili občianske združenie IPV

Peter Polakovič  /  11. 06. 2002 o 00:00

Internetová petícia, ku ktorej sa doteraz pripojilo vyše 10 600 občanov a internetový protest proti zdražovaniu cien internetu s podporou vyše 350 internetových serverov a stránok sa tak stal podnetom na vznik mimovládnej organizácie, ktorej cieľom je podpora budovaniu informačnej spoločnosti na Slovensku so zameraním na Internet. »


Press: Internet pre všetkých podporuje uvolnenie miest.vedení

Peter Polakovič  /  11. 06. 2002 o 00:00

Pripája sa tak k Asociácii poskytovateľov internetu, Asociácii Telekomunikačných operátorov a Partnerstvám pre prosperitu, ktorý protestujú proti snahe Slovenských Telekomunikácií o posunutie termínu uvoľnenia miestnych vedení najmenej o rok. »

Internet pre všetkých podporuje uvoľnenie miestnych vedení

Peter Polakovič  /  11. 06. 2002 o 00:00

Uvoľnenie miestnych vedení považuje IPV za kľúčové pri procese liberalizácie telekomunikačného trhu na Slovensku. V strednodobom výhľade bude mať uvoľnenie vedení dosah na dva najdôležitejšie problémy v procese informatizácie Slovenskej republiky a to sú cena internetu a nízka penetrácia internetového pripojenia v domácnostiach. »

Press: Prečo protest?

Juraj Bystrický  /  07. 06. 2002 o 00:00

Rozhodli sme sa na týchto stránkach rozhodli zorganizovať protest a tak dať verejnosti naozajstnú silu povedať výrazné NIE monopolu a netrhovým praktikám... »


Press: Poslanie a ciele Internetu pre všetkých

Peter Polakovič  /  03. 06. 2002 o 00:00

Občianske združenie je organizáciou, ktorú na základe dobrovoľnosti vytvorili členovia združenia, ktorých záujmom je rozvíjanie informatizácie a internetizácie Slovenskej republiky. »

Press: Stanovy občianskeho združenia Internet pre všetkých

Juraj Bystrický  /  03. 06. 2002 o 00:00

Stanovy sú schválené Ministerstvom vnútra SR dňa 3.5.2002. Identifikačné číslo (IČO) pridelené Štatistickým úradom SR dňa 1.7.2002. IČO: 36129828. »

Press: Zakladáme občianske združenie Internet pre všetkých!

Peter Polakovič  /  02. 06. 2002 o 00:00

2.6.2002: Organizátori historicky najúspešnejšej internetovej petície na Slovensku založili občianske združenie Internet pre všetkých
»


Press: Vyhlásenie k zavádzaniu technológie aDSL

Peter Polakovič  /  02. 06. 2002 o 00:00

Press: Vyhlásenie k zavádzaniu technológie aDSL pripojenia na internet v SR od Slovenských Telekomunikácií, a.s.. »

Slovenské Telekomunikácie sa bránia:

Peter Polakovič  /  01. 06. 2002 o 18:46

"Zodpovedne vyhlasujeme, že svojím konaním v žiadnom prípade nezneužívame svoje postavenie na trhu. Podmienky poskytovania služby, ako aj príslušné platné cenníky oznámili zástupcovia spoločnosti transparentne všetkým ostatným ISP dňa 30. mája 2002." »

"ST porušujú Telekomunikačný zákon!"

Peter Polakovič  /  01. 06. 2002 o 18:45

tvrdí Asociácia poskytovateľov internetu (API) a podáva nárh na regulačné opatrenie na Telekomunikačnému úradu SR... »12345678910111213141516171819202122232425262728