2002

Vyriešenie regulácie cien

Peter Polakovič  /  01. 07. 2002 o 00:00

Nový spôsob regulácie rieši nielen ceny terajších poskytovateľov týchto služieb, ale aj jasne definuje spôsob výpočtu ceny pre budúcich poskytovatľov služieb, čo v konečnom dôsledku odstráni neistotu potencionálnych investorov. »

TÚ SR vydal dve licencie na prevádzkovanie siete tretej generácie - UMTS

Peter Polakovič  /  01. 07. 2002 o 00:00

TÚ SR vydal 28. júna rozhodnutiami licencie spoločnostiam EuroTel Bratislava, a.s. a Orange Slovensko, a.s. na zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej mobilnej telekomunikačnej siete UMTS »

Internet cez káblovku v Izraeli

Peter Polakovič  /  01. 07. 2002 o 00:00

Náš externý spolupracovník Rišo nám poslal nové exkluzívne informácie ohľadom pripojenia na Internet cez káblovú televíziu v Izraeli... »


Monopol sa proti regulácií cien poistil už v privatizačnej zmluve!

Peter Polakovič  /  21. 06. 2002 o 19:23

"Slovenská republika po podpise tejto zmluvy neprijme žiadny zákon ani nevydá žiadnu vyhlášku alebo rozhodnutie v oblasti telekomunikácií, ani nezmení žiadny takýto zákon, vyhlášku alebo rozhodnutie (VRÁTANE ROZHODNUTIA O REGULÁCII CIEN) spôsobom, ktorý má podstatný nepriaznivý účinok." »

API vyzvala Telekom na dialóg pri spustení aDSL

Peter Polakovič  /  21. 06. 2002 o 19:21

Asociácia poskytovateľov Internetu požiadala Slovenské telekomunikácie o vytvorenie pracovnej skupiny, ktorá bude rokovať o obchodných, technických a právnych predpokladov pri zavádzaní a testovaní služieb aDSL. »

Milan Ištván, poslanec NR SR - Vystúpenie k vládnemu návrhu novely zákona

Peter Polakovič  /  21. 06. 2002 o 00:00

V konečnom dôsledku prijatie novely zákona podporí rozvoj internetu na Slovensku, urýchlenie prechodu do informačnej spoločnosti a zvýšenie konkurencie a rozsahu telekomunikačných služieb v Slovenskej republike. »


Zákon o Telekomunikáciach schválený! Uvoľnenie miestnych liniek od 1.1.2003!

Peter Polakovič  /  21. 06. 2002 o 00:00

Ako hlasovali poslanci NR SR pri pozmeňujúcom návrhu o posunutí termínu uvoľnenia miestnych vedení najmenej o rok? »

Protimonopolný úrad nariadil pozastavenie pilotnej prevádzky projektu aDSL

Peter Polakovič  /  14. 06. 2002 o 18:52

Konaním podnikateľa ST súvisiacim so zavedením poskytovania telekomunikačnej služby na báze technológie aDSL by mohlo dôjsť k deformácií konkurenčného prostredia formou možného obmedzenia, resp. vylúčenia ostatných poskytovateľov telekomunikačných služieb z predmetného trhu. »

INTERNET PRE VŠETKÝCH spolu s PPP, API a ATO podporujú novelizáciu TZ

Peter Polakovič  /  14. 06. 2002 o 00:00

Internet pre všetkých (IPV), Asociácia poskytovateľov internetu (API), Asociácia telekomunikačných operátorov (ATO) a občianske združenie Partnerstvá pre prosperitu (PPP) vyjadrujú podporu vládnemu návrhu novely telekomunikačného zákona. »


Press: IPV spolu s PPP, API a ATO podporujú novelizáciu Telekomunikačného zákona

Peter Polakovič  /  14. 06. 2002 o 00:00

Internet pre všetkých (IPV), Asociácia poskytovateľov internetu (API), Asociácia telekomunikačných operátorov (ATO) a občianske združenie Partnerstvá pre prosperitu (PPP) vyjadrujú podporu vládnemu návrhu novely telekomunikačného zákona. »

IPV spolu s PPP, API a ATO podporujú novelizáciu Telekomunikačného zákona

Peter Polakovič  /  14. 06. 2002 o 00:00

Internet pre všetkých (IPV), Asociácia poskytovateľov internetu (API), Asociácia telekomunikačných operátorov (ATO) a občianske združenie Partnerstvá pre prosperitu (PPP) vyjadrujú podporu vládnemu návrhu novely telekomunikačného zákona. Poslanci Narodnej rady SR"posunuli" túto novelu do druhého čítania. »

Občianske združenie Internet pre všetkých (IPV) podporuje uvolnenie miest.vedení

Peter Polakovič  /  11. 06. 2002 o 19:10

Občianske združenie Internet pre všetkých (IPV) podporuje zavedenie povinnosti telekomunikácií uvoľňovať konkurentom prístup k miestnym vedeniam od 1.1.2002. »12345678910111213141516171819202122232425262728