ISDN Flatrate: prečo nie?

Mariusz Paczkowski  /  21. 07. 2003, 00:00

Návrh IPV / Flatrate, teda časovo a dátovo neobmedzené ISDN pripojenie, to by mohlo byť riešenie, ktoré by aspoň čiastočne vyplnilo medzeru medzi očakávaniami a realitou, ktorú priniesla ponuka v podobe pripojenia ADSL.

Od 1.júna sa na Slovensku začne poskytovať vysokorýchlostné pripojenie do internetu cez ADSL. Toto pripojenie sa vyznačuje tromi základnými výhodami - časovo neobmedzený prístup k internetu, veľká rýchlosť prenášania dát a najmä neobmedzené množstvo prenesených dát. Posledná vlastnosť ale na Slovensku realitou tak skoro nebude, keďže prvé ponuky providerov začínajú od možnosti predplatenia si 1GB dát a väčšina produktov je tak určená pre rýchle sťahovanie elektronickej pošty a prezeranie jednoduchších web stránok..

Skutočnosť, že v portfóliu služieb absentuje program s neobmedzeným množstvom prenesených dát vyplýva z podmienok daných zmluvou ISP Gate so spoločnosťou Slovenské telekomunikácie, a.s.. Pokiaľ by záujemca o ADSL chcel naozaj využívať službu ako sa má, výrazne by sa predražila. Väčšina reakcií na uvedenie služieb ADSL je preto negatívna.

Dovolím si tu navrhnúť alternatívnu službu - ISDN Flatrate – ktorá by bola vhodným riešením najmä pre tých domácich užívateľov a malé firmy, ktorí internet využívajú hlavne na prehľadávanie webstránok a posielanie emailov a preto nepotrebujú širokopásmové pripojenie.

Slovenské telekomunikácie teraz ponúkajú pripojenie ISDN Dial Standard 64 s prenosovou rýchlosťou 64 kbps a Dial Standard 128 s rýchlosťou 128 kbps. Bohužiaľ, v oboch prípadoch sa jedná o programy spoplatnené podľa počtu telefónnych impulzov.

Pritom práve ISDN sa vďaka využívaniu dvoch prenosových kanálov zdá ideálnym riešením pre časovo a dátovo neobmedzené pripojenie k internetu. Predstavme si službu ISDN Dial Standard 64 Flatrate kde by mal zákazník zároveň možnosť telefonovania a trvalého pripojenia k internetu za pevný mesačný poplatok bez neustáleho kontrolovania objemu stiahnutých dát, ako to bude v prípade ADSL. ISDN má oproti ADSL aj tú výhodu, že je dostupný po celom Slovensku. Flatrate na ISDN nezaťažuje linku tak, ako by to bolo v prípade klasického dial-up pripojenia a objem prenášaných dát je podstatne menší ako v prípade ADSL. To bráni enormnému sťahovaniu dát niektorými užívateľmi, čo provideri uvádzajú ako hlavnú príčinu spoplatnenia objemu dát pri ADSL.

Dôležitým faktorom je aj vysoká cena za zriadenie ADSL linky a modem. Zriadenie prístupu a náklady na hardware sú v prípade ISDN nižšie ako u ADSL, nehovoriac o mikrovlnnom pripojení pre individuálneho zákazníka.

ISDN Flatrate by bol rozumným kompromisom aj pre Slovenské Telekomunikácie. Zavedenie tejto služby za cenovo výhodných podmienok by podstatne zvýšilo záujem o ISDN technológiu, do ktorej ST investovalo nemalé prostriedky, zároveň zvýšilo tržby, o štandarde pripojenia nehovoriac. Zlepšilo by taktiež imidž dominantného operátora.

S pohľadu ST by to znamenalo aj získanie viacerých zákazníkov, ktorí doteraz používajú mikrovlnné pripojenie alebo rozmýšľajú o jeho zriadení. Práve ISDN Flatrate by bol z pohľadu užívateľov plnohodnotnou alternatívou pre „mikrovlnku“.

Ponuka Flatrate prístupu k internetu môže zohrať dôležitú úlohu aj pre alternatívnych operátorov, hlavne po prípadnom sprístupnení lokálnych telefónnych vedení. Pravé lacný internet bude totiž pre viacerých užívateľov rozhodovať o tom, ktorého operátora si zvolia. ST majú síce časový náskok, podľa vlastných vyjadrení spracovanie referenčnej ponuky potrvá minimálne 6 mesiacov, dokážu ho ale ST využiť na prípravu atraktívnej ponuky flatrate pripojenia k internetu? Nuž, nechajme sa prekvapiť.

Čo hovoríte Vy na ISDN Flatrate?  

Neprehliadnite: