Kniha Makrá v OpenOffice.org

Július Pastierik  /  13. 08. 2010, 08:33

Pre všetkých záujemcov o programovanie makier v OpenOffice.org sme pripravili knihu Makrá v OpenOffice.org.

Kniha Makrá v OpenOffice.org (ISBN 978-80-970479-0-0) vznikla na základe článkov o programovaní makier, ktoré boli zverejnené v rokoch 2005 – 2009 na portáli Inet.sk. Kniha je zverejnená pod licenciou Licence Creative Commons Creative Commons BY-ND (uveďte autora, nezasahujte do diela).

Na 270 stranách sa o. i. dozviete ako sa nahrávajú makrá, zoznámite sa s príkazmi jazyka StarOffice Basic, naučíte sa pracovať s dialógmi atď. Pravdaže, všetky časti sú sprevádzané praktickými príkladmi makier, ktoré sú zamerané hlavne (ale nielen) na typografické úpravy textu.

Kniha bola vytvorená pre internetový denník Inet.sk za podpory Liberix, o. p. s., na ktorých stránkach je aj k dispozícii. Stiahnite si knihu Makrá v OpenOffice.org z portálu Inet.sk alebo z portálu Liberix, o. p. s.

Neprehliadnite: