HP a Avaya spolupracujú na zdokonaľovaní jednotnej firemnej komunikácie

Tlačový servis  /  16. 07. 2010, 00:00

Spoločnosti HP a Avaya budú ponúkať flexibilné, cenovo veľmi výhodné riešenia, ktoré zákazníkom umožnia prevádzkovať v ich sieťach a systémoch vyspelé možnosti podnikovej komunikácie.

V rámci trojročnej strategickej dohody budú k produktom Avaya Unified Communications a Contact Center pridané služby HP Unified Communications and Collaboration (UC&C) pre podniky. Túto sadu riešení bude predávať a dodávať spoločnosť HP.

„Firmy čelia neustálym trhovým zmenám a ich rozhodnutia preto musia byť dostatočne flexibilné, aby vyhoveli aj budúcim potrebám – napríklad zjednoteniu komunikácie v reálnom čase s aplikáciami webu a sociálnych médií,“ povedal Gary M. Budzinski, senior viceprezident a riaditeľ HP Technology Services. „S produktmi HP a Avaya môžu užívatelia zvýšiť schopnosti svojich súčasných komunikačných systémov, realizovať predstavy o jednotnej komunikácii s interoperabilitou medzi produktmi rôznych dodávateľov a vo výsledku ešte ušetriť náklady.“

„Portfóliá spoločností HP a Avaya sa vzájomne veľmi dobre dopĺňajú a poskytujú zákazníkom mimoriadne výhody, predovšetkým v kombinácii s poradenstvom a IT outsourcingom HP,“ doplnil Joel Hackney, senior viceprezident a prezident Global Field Operations spoločnosti Avaya. „Partnerstvo spoločností HP a Avaya umožňuje zákazníkom znížiť náklady a rozšíriť možnosti využitia komunikačných nástrojov aj služieb v takom modeli nákupu a riadenia, ktorý najlepšie vyhovuje ich obchodným cieľom.“

Riešenie jednotnej komunikácie spoločností HP a Avaya

  • Zákazníci môžu využívať celý životný cyklus služieb a podpory, ktorý zahŕňa plánovanie, návrh, implementáciu, priebežné riadenie a školenie. HP v rámci služieb HP UC&C Lifecycle Services ponúka architektúru a aplikácie Avaya Aura™ Unified Communications, aplikácie Avaya Contact Center a celú radu klientskych aplikácií a koncových bodov Avaya.

  • Firmy s prostrediami od rôznych výrobcov môžu outsourcovať prevádzku aplikácií a infraštruktúry jednotnej komunikácie v rámci ponuky HP Managed Service pre Avaya Aura.

  • Klienti v oblasti zdravotníctva, prírodných vied a finančných služieb budú mať prístup k vertikálnym riešeniam navrhnutým na mieru ich konkrétnym požiadavkám.

  • Tímy HP Networking a Avaya vyskúšali a certifikovali produkty a riešenia odpovedajúce potrebám veľkých podnikov, stredných i malých firiem.

„Podarilo sa nám využiť naše predchádzajúce investície do produktov rôznych dodávateľov a dosiahnuť lepšiu súčinnosť medzi podnikovými a desktopovými aplikáciami,“ povedal Christian Anschuetz, riaditeľ informatiky v globálnej organizácii Underwriters Laboratories, ktorá sa zaoberá testovaním a certifikáciou bezpečnosti produktov. „Vďaka spoločnostiam HP a Avaya naša firma naplno využíva aktuálne dostupné technológie a zvyšuje produktivitu zamestnancov prostredníctvom bohatších, ľahšie použiteľných nástrojov pre vzájomnú spoluprácu.“

Nové ponuky vychádzajúce z poradenských služieb HP UC&C komplexne pristupujú k podnikovej komunikácii – od stratégie a plánovania až po implementáciu a školenie.

HP pomáha zákazníkom vypracovať na základe ich jedinečných požiadaviek obchodné modely, dlhodobú víziu a analýzu aktuálnych nedostatkov. Klienti tak získavajú celý životný cyklus služieb, ktorý zaručuje vysokú organizačnú hodnotu ich technológie.

Riešenie Avaya Aura je v rámci programu HP AllianceOne Program certifikované pre interoperabilitu s produktmi HP Networking. HP je platinovým, príp. zlatým partnerom Avaya Connect v krajinách po celom svete a platinovým členom vývojárskeho programu Avaya DevConnect.

Neprehliadnite: