Cisco prináša nástroje na riadenie spotreby energie pre dodávateľov elektrickej energie, spotrebiteľov a podniky

Tlačový servis  /  15. 07. 2010, 00:00

Spoločnosť Cisco uvádza na trh rad nových technológií založených na portfóliu Connected Grid, ktoré ponúkajú spoločnostiam, zákazníkom i domácnostiam dokonalejšiu správu a monitoring spotreby elektrickej energie. Riešenie Cisco® Home Energy Management Solution (HEMS) obsahuje tzv. Home Energy Controller (HEC), ktorý spolu s produktom Cisco Energy Management Services prostredníctvom dodávateľov elektrickej energie poskytuje zákazníkom bezpečný a spoľahlivý prehľad o ich energetickej náročnosti.

Cisco zároveň prináša kľúčové inovácie vo svojom portfóliu Smart Connected Buildings, medzi ktoré patria nový Cisco Network Building Mediator Manager 6300 poskytujúci centralizovanú správu inteligentných budov na celopodnikovej úrovni, ako aj nový Cisco Network Building Mediator 3.1, ktorý predstavuje platformu pre prepojenie nezávislých rôznorodých systémov správy budov nad IP protokolom. Oba produkty prinášajú lepšiu integráciu systémov pre správu budov a poskytujú ešte dokonalejšiu vizualizáciu tokov elektrickej energie v budovách a IT infraštruktúre.

Nové riešenia predstavujú víziu spoločnosti pre komplexnú architektúru energetickej sústavy, ktorá dokáže spoľahlivejšie a efektívnejšie dopraviť elektrickú energiu od miesta výroby až po podniky a domácnosti.

 

Riešenia pre domácnosť

 • Súčasťou riešenia Cisco Home Energy Management Solution je Home Energy Controller (CGH-100): displej zabudovateľný do kuchynskej linky, ktorý ponúka zákazníkom informácie o historickej i súčasnej spotrebe energií v domácnosti a umožňuje mu nastaviť pravidlá a časové plány pre využívanie elektrickej energie.

 • Prostredníctvom dotykovej obrazovky HEC zariadenia má zákazník prehľad a kontrolu nad perifériami komunikujúcimi s HEC zariadením – termostatmi, inteligentnými zásuvkami, ako aj inteligentnými spotrebičmi ako napr. chladničkami či bojlermi.

 • Zariadenie HEC koordinuje jednotlivé siete v domácnosti a podporuje príslušné sieťové protokoly vrátane ZigBee, WiFi a Encoder Receiver Technology (ERT).

 • Vďaka riešeniu HEMS môžu dodávatelia elektrickej energie využívať výhody systému Smart Meter. Domácnosti získajú podrobnejšiu kontrolu nad spotrebou elektrickej energie – až na úroveň jednotlivých spotrebičov. Zákazníci a dodávatelia elektrickej energie sa môžu vzájomne skoordinovať pri výbere najvhodnejšej tarify a dohodnúť si automatizáciu domáceho energetického manažmentu.

 • Cisco zároveň uviedlo poskytovanie služby Energy Management Services, ktorú môžu dodávatelia elektrickej energie výhodne integrovať so svojimi back-end aplikáciami a využiť ju pri správe dát získaných z tisícok domácností.

 • Riešenie HEM bude využívané inovatívnymi spoločnosťami, medzi ktoré patrí aj Duke Energy, s ktorou spoločnosť Cisco oznámila v poslednom roku strategickú spoluprácu.

 • Štúdie ukazujú, že nasadenie vhodných technológií vedie spotrebiteľov k dôslednejšiemu energetickému manažmentu. Spoločnosť IDC zistila, že zákazníci dokážu znížiť svoju energetickú náročnosť o 4 až 15 percent, ak majú prístup k informáciám o spotrebe energií v reálnom čase. Spoločnosť Zogby International naviac vo svojej štúdii tvrdí, že 74% Američanov je ochotných zmeniť svoj spôsob spotreby energie, ak budú disponovať potrebnými technologickými riešeniami.

 • Riešenie HEC je použiteľné v ktorejkoľvek krajine, avšak nasadzovať sa bude najprv v Severnej Amerike v priebehu tohto leta.


 

Business Energy Management pre Smart Connected Buildings

 • Produkt Cisco Network Building Mediator Manager 6300 je významnou súčasťou iniciatívy Smart Connected Buildings, ktorá mení spôsob, akým sa budovy stavajú, udržiavajú a využívajú.

 • Nové riešenie umožňuje korporáciám prepojiť, monitorovať, zlúčiť a spravovať distribuované siete zložené z komponentov Cisco Network Building Mediator a integrovať rádovo tisíce systémov pre správu budov s centrálnym podnikovým portálom.

 • Jedná sa o prvé riešenie svojho druhu, ktoré zobrazuje sieťovú prezenčnú informáciu o stave každého Mediátora v ktorejkoľvek budove, čím poskytuje operátorom prehľad o dostupnosti každého individuálneho nasadenia tohto riešenia v reálnom čase.

 • Riešenie Networking Building Mediator Manager vďaka centrálnemu manažmentu geograficky vzdialených budov nad IP protokolom zvyšuje efektivitu procesov v tomto distribuovanom prostredí. To znižuje celkovú spotrebu energií a trvanie výpadkov systému.

 • Medzi kľúčové vlastnosti riešenia patrí globálny navigátor pre celopodnikový prehľad procesov a prezenčných informácií, ako aj centralizovaná správa udalostí s celosystémovým dohľadom.

 • Riešenie obsahuje nástroje pre vytváranie globálnych časových rozvrhov s celopodnikovou platnosťou. Tým umožňuje štandardizovať procesy spoločnosti a zvyšovať efektivitu jej riadenia. Grafické prostredie ponúka jednoduchý prístup k dôležitým systémom ako HVAC či osvetlenie.

 • Nový Networking Building Mediator 3.1 bude ponúkať pokročilé vlastnosti pre využitie schopností systému Network Building Mediator Manager 6300 vrátane rozšíreného protokolu pre automatizovanú správu budov, zlepšené funkcie protokolov BACnet a EIB (KNX/IP), podporu pre zlepšenú bezpečnosť s využitím zásuvných autentifikačných modulov a integráciu s rozhraním EnergyWise API.

Neprehliadnite: