Medzinárodná spolupráca v oblasti jadrového palivového cyklu témou okrúhleho stola na Atomexpo 2010

Tlačový servis  /  14. 06. 2010, 00:00

Diskusia na tému perspektív medzinárodnej spolupráce v oblasti jadrového palivového cyklu bola súčasťou okrúhleho stola, ktorý sa konal pri príležitosti medzinárodného odborného fóra v Moskve – Atomexpo 2010.

Účastníci sa venovali najmä aktuálnym otázkam v oblasti medzinárodnej spolupráce a garantovaným dodávkam paliva pre jadrové elektrárne, ktoré sú v súčasnosti v prevádzke, vo výstavbe, ako aj pre elektrárne, ktorých výstavba sa v súčasnosti plánuje.

 

Vladislav Korogodin, námestník riaditeľa pre jadrovú energetiku štátnej korporácie Rosatom vo svojom úvodnom prejave spomenul štrukturálne zmeny v sektore jadrovej energetiky v Rusku. Zdôraznil dôležitosť synergického efektu, ktorý je očakávaným výsledkom prebiehajúcej konsolidácie zjednotenia Palivovej spoločnosti na báze akciovej spoločnosti TVEL. Súčasťou Palivovej spoločnosti budú ruské podniky pôsobiace v oblasti konverzie a obohacovania uránu a závody na výrobu jadrového paliva.

„Palivová divízia môže ponúknuť zahraničným partnerom komplexné riešenia v oblasti služieb jadrového palivového cyklu. Najväčšími prioritami v súčasnosti sú: modernizácia jadrového paliva, vývoj nových typov jadrového paliva, modernizácia výroby a vytváranie nových produktových alternatív pre našich zákazníkov,“ zdôraznil Vladislav Korogodin.

 

Vasilij Konstantinov, viceprezident akciovej spoločnosti TVEL uviedol na margo rozvoja jadrového odvetvia a expanzie trhu jadrového paliva, že svetoví výrobcovia začali pripisovať ešte väčší význam efektívnosti výroby: „S ohľadom na aktuálny vývoj sa hlavnými predpokladmi komerčného rozvoja medzinárodnej spolupráce v segmente jadrového paliva stali dostupnosť výrobných kapacít, nákladovo-orientovaná diverzifikácia a znižovanie nákladov v logistike.“ Palivová spoločnosť je otvorená akejkoľvek forme vzájomne výhodnej spolupráce s každou zo zainteresovaných strán. Vasilij Konstantinov vyzdvihol úspešnú spoluprácu spoločnosti TVEL s medzinárodnými partnermi: „K dnešnému dňu dodala spoločnosť TVEL v spolupráci so spoločnosťou AREVA vyše 2 500 palivových kaziet pre reaktory typu PWR a BWR v západnej Európe. Počas vzájomnej spolupráce nevznikla voči ruskej spoločnosti ani jedna reklamácia.“

 

Kаylash Purokhit, projektový manažér pre výstavbu jadrovej elektrárne Kudankulam v Indii, zdôraznil dôležitosť integrácie jadrových technológií. Ako uviedol, rozvojová stratégia programu jadrovej energetiky Indie znamená  úzku spoluprácu s Ruskom, predovšetkým s Palivovou spoločnosťou TVEL.

 

V rámci diskusií vystúpili aj zástupcovia štátnej korporácie Rosatom, Fortum Generation, akciovej spoločnosti Atomredmetzoloto, akciovej spoločnosti Techsnabexport a akciovej spoločnosti International Uranium Enrichment Centre (IUEC).

 

Účastníci okrúhleho stola sa vo svojich kľúčových zisteniach zhodli, že medzinárodná spolupráca v oblasti jadrového palivového cyklu môže prispieť ku garancii dodávok jadrového paliva a k bezpečnosti prevádzky jadrových elektrární. Takisto sa zhodli na opodstatnenosti spoločných projektov zameraných na zvyšovanie efektívnosti využitia existujúcich výrobných kapacít. Ďalším dôležitým aspektom medzinárodnej interakcie je spoločný výskum a vývoj v oblasti výroby jadrového paliva zameraného na dosiahnutie vyššej bezpečnosti. V súvislosti s novými príležitosťami, ktoré medzinárodná spolupráca ponúka v oblasti jadrového palivového cyklu, sa účastníci zhodli aj na prínose, ktorý zo sebou prináša založenie Palivovej spoločnosti na báze spoločnosti TVEL.

Neprehliadnite: