Prieskum: ERP pomáha v podpore biznisu a podnikania

Tlačový servis  /  10. 06. 2010, 00:00

Prieskum medzi zákazníkmi z oboru logistiky a dopravy poukazuje na to, že viac než polovica firiem zostala nedotknutá oslabením dopytu. Výsledky tiež poukazujú, že ERP aplikácie zohrávajú dôležitú úlohu pri úspore času, nákladov a podpore kontinuity podnikania.

Prieskum realizovali spoločnosti J.K.R. a Gosvo v SR a ČR medzi 90 spoločnosťami využívajúcimi informačné systémy triedy Byznys.

Takmer tri štvrtiny respondentov využívajú všetky možnosti vedenia podnikovej agendy, ktoré im ERP ponúka. Medzi najviac požadované funkcie ERP v oblasti logistiky a dopravy patria číselníky partnerov a obchodných prípadov, fakturácia, účtovníctvo, skladové hospodárstvo, mzdy, logistika, doprava, sledovanie vozidiel cez GPS, plánovanie trás a vyťažovanie vozidiel. Naopak medzi sporadicky využívané súčasti patrí CRM, workflow a BI.

Pri hodnotení konkrétnych úspor a prínosov, ktoré z nasadenia ERP riešenia vo firme plynú, sa takmer 80 percent respondentov zhodlo na tom, že sa jedná predovšetkým o skrátenie času na získanie potrebných informácií, zníženie chybovosti a duplicity pri zadávaní dát, redukciu nákladov na administratívu a väčší prehľad o aktuálnom stave a finančnej situácii firmy. S prihliadnutím na potreby dopravných firiem sa potom jednalo o lepší prehľad o prevádzke a štatistikách vozidiel a ďalej tiež o zefektívnenie personalistiky vodičov.

Všeobecne považujú firmy z oblasti dopravy a logistiky úroveň podnikových informačných systémov vo svojej firme za vyhovujúcu. Tri štvrtiny si myslia, že ERP spĺňajú ich požiadavky a pomáhajú im podporovať podnikanie.

Čo sa týka technologického rozvoja, patria medzi najčastejšie plány do budúcnosti zvyšovanie výkonu spoločnosti a zrýchlenie reakcie na aktuálne požiadavky trhu, snaha o väčšie prepojenie vozidiel a vodičov s informačným systémom vo firme, alebo napríklad tiež zavedenie elektronického obehu dokumentov a ich výmena s obchodnými partnermi. Tiež hardvér, sieťové vybavenie a príslušenstvo považuje takmer tretina opýtaných za zastaralé a nevyhovujúce a uvažuje o postupnej obmene.

Úplne všetci respondenti sa však zhodli v otázke ekologicky zodpovednejšieho podnikania. V súlade s poslednými trendmi v tejto oblasti firmy napríklad recyklujú suroviny, majú obalové hospodárstvo, snažia sa o čo najmenšie plytvanie akýmikoľvek zdrojmi, používajú menej energeticky náročné technológie, ekologicky likvidujú odpad, využívajú ekologické palivá, alebo uprednostňujú úspornejšie motory.

Neprehliadnite: