Damovo a Rockwell FirstPoint Contact uzavreli globálnu dohodu o distribúcii

Tlačový servis  /  20. 05. 2003, 00:00

Spoločnosť pre globálne služby Damovo podpísala dohodu, na základe ktorej bude svojim medzinárodným klientom dodávať technológie kontaktných centier od spoločnosti Rockwell FirstPoint Contact.

Dohoda umožňuje začleniť celý produktový rad tejto spoločnosti do portfólia kontaktných centier spoločnosti Damovo. Dohoda je súčasne znakom dôvery spoločnosti Damovo voči Rockwell FirstPoint Contact, poskytovateľovi špičkových riešení pre telefonické a kontaktné centrá.

Pearse Flynn, CEO spoločnosti Damovo, povedal: „Damovo si zakladá na nezávislosti od akéhokoľvek dodávateľa, a môže si vyberať spomedzi najlepších technologických partnerov vo svete. S riešeniami Rockwell FirstPoint Contact už máme značné skúsenosti, a táto dohoda potvrdzuje hodnotu a kvalitu, akú prisudzujeme ich produktom.“

Ku klientom spoločnosti Damovo, ktorí implementovali technológie od Rockwell FirstPoint Contact, patria lídri v oblasti núdzových služieb, finančných služieb a sektora dopravy. Damovo bude spočiatku ponúkať technológie od Rockwell FirstPoint Contact v Spojenom kráľovstve, Írsku, Nemecku a Austrálii. Obe strany očakávajú, že dohoda sa rozšíri aj na ostatné krajiny, v ktorých má Damovo zastúpenie.

Bill Adkins, prvý viceprezident pre predaj, marketing a stratégiu, povedal: „Toto partnerstvo zabezpečí klientom spoločnosti Damovo možnosť rozšíriť strategickú hodnotu ich telefonických centier. Naše riešenie FirstPoint Enterprise 2002 umožňuje jednoduchú integráciu s podnikovými aplikáciami, vrátane systémov CRM, ako je napríklad Siebel. Súčasne poskytuje množstvo aplikácií v oblasti riadenia informácií, čo zvyšuje stupeň kontroly nad efektívnymi stratégiami kontaktu so zákazníkmi – s jednoznačným zameraním na návratnosť investícií.“

Adkins pokračuje: „Máme v úmysle spolupracovať so spoločnosťou Damovo a ponúknuť jej zákazníkom možnosť využiť technológiu IP formou jasného migračného plánu na úplnú podporu IP pre multimediálne kontaktné centrá, pri súčasnej ochrane investícií do ich existujúcich systémov. Tešíme sa na rozširovanie nášho silného partnerstva so spoločnosťou Damovo a na rozvíjanie celosvetovej distribučnej stratégie.“

Neprehliadnite: