Ekonomické a ekologické budovanie sietí

Tlačový servis  /  03. 05. 2010, 00:00

Rastie intenzita využívania sietí ako aj počet ich užívateľov, čoho dôsledkom je tvorba väčšej uhlíkovej stopy, ako aj narastajúce náklady operátorov na prevádzku sietí.

Od operátorov sa očakáva, že zareagujú na všeobecné obavy z rastúceho objemu uhlíkových emisií, na kolísanie cien palív a potenciálny nárast nákladov, akými sú napríklad daň z uhlíkových emisií, a to všetko pri rozširovaní svojich sietí a zabezpečení vlastného rastu. Rast v podnikaní môžu podporiť modernizované a optimalizované siete, zdieľanie materiálneho zariadenia a zdrojov, ako aj zmena v štruktúre energetických zdrojov.

Aby sa operátori ľahšie vyrovnali s týmito výzvami, Ericsson (NASDAQ: ERIC) ponúka prelomový prístup TCO2, ktorý meria emisie uhlíka a využíva metódu TCO (total-cost-of-ownership/celkový náklad na vlastníctvo). Použitím TCO2 prístupu sa vyhodnotia najlepšie možnosti ako investovať tak, aby sa dosiahla optimalizácia energetickej účinnosti. Takýmto spôsobom sa podporia environmentálne a podnikateľské ciele operátorov. Jednoducho im to šetrí peniaze a súčasne redukuje vplyvy na životné prostredie.

Počas roku 2009 pracoval austrálsky operátor Telstra s konzultantmi zo spoločnosti Ericsson na realizácii celoštátneho uhlíkového a energetického auditu svojej bezdrôtovej siete. Mike Wright, Wireless Executive Director (Výkonný riaditeľ pre oblasť bezdrôtových sietí) spoločnosti Telstra, povedal: „Táto štúdia potvrdila výhody, ktoré pre spoločnosť Telstra priniesli už zrealizované iniciatívy. Štúdia tiež identifikovala našu možnosť zredukovať CO2 emisie až do výšky 30% v rámci rádiovej prístupovej siete a odhadovaných 56 percent v rámci centrálnej siete. Pokračujeme v spolupráci s našimi partnermi, aby sme našli ďalšie možnosti na redukovanie intenzity našich emisií uhlíka. Našim celofiremným cieľom je zredukovať intenzitu uhlíkových emisií minimálne o 10% do roku 2015.“

Håkan Eriksson, CTO spoločnosti Ericsson, dodáva: „Prístup TCO2 je nevyhnutný pri plánovaní alternatívnych sietí a šetrení energie, pri hodnotení možností zvyšovania kapacity a pri minimalizovaní vplyvov na životné prostredie, nehovoriac o situáciách, keď je potrebné zlepšiť konkurencieschopnosť. Som presvedčený, že hráči, ktorí nevyužijú prístup TCO2, sa dostanú do výraznej konkurenčnej nevýhody.“

Vývoj tohto nového prístupu je súčasťou celkovej orientácie spoločnosti Ericsson na zabezpečenie energetickej účinnosti portfólia svojich produktov a služieb, s cieľom pomáhať zákazníkom redukovať svoje vplyvy na životné prostredie, ako aj celkové náklady. Viac informácií o tejto téme môžete nájsť na webovej stránke spoločnosti Ericsson k Trvalej udržateľnosti a korporátnej zodpovednosti:

Neprehliadnite: