Inovácia v bezdrôtovej mobilite: technológia CleanAir

Tlačový servis  /  03. 05. 2010, 00:00

Po ohlásení architektúry Borderless Networks v oblastiach bezpečnosti, sieťového prístupu a sieťových služieb spoločnosť Cisco prináša nové produkty, sieťové služby a služby podpory zamerané na koncept mobilného pracoviska.

Zamestnanci sú čoraz mobilnejší a bezdrôtové siete musia zvládať všetky súvisiace úlohy. V nedávnom prieskume spoločnosti Cisco na vzorke viac ako 600 spoločností z USA až 78 percent klasifikuje všetky svoje bezdrôtové siete alebo aspoň ich časti ako kriticky dôležité pre svoje obchodné aktivity. Tá istá skupina súčasne označila bezdrôtovú interferenciu za jednu z najväčších príčin problémov v bezdrôtovom prostredí. Vďaka novej technológii CleanAir sa spoločnosť Cisco ako prvá s výzvou bezdrôtovej interferencie vyrovnala. Technológia kombinuje patentovaný CleanAir ASIC v rámci prístupového bodu s inteligenciou na úrovni systému zameranou na zisťovanie, klasifikovanie, lokalizovanie a elimináciu bezdrôtovej interferencie.

 

Kľúčové fakty:

 • CleanAir dokáže presne identifikovať, klasifikovať a lokalizovať viac ako 20 zdrojov interferencie, ako sú bezšnúrové telefóny, bezdrôtové videokamery, mikrovlnné rúry a zariadenia Bluetooth – a súčasne obsluhovať klientov. K hlavným vlastnostiam patria:

  • Intuitívny koncept Air Quality Index umožňujúci komplexné zhodnotenie miery interferencie, ktorá ovplyvňuje akýkoľvek prístupový bod či konkrétne miesto;

  • Schopnosť samoliečby a automatickej optimalizácie bezdrôtovej siete vďaka podpore riadenia rádiových zdrojov (Radio Resource Management, RRM) s cieľom zlepšiť spoľahlivosť bezdrôtových systémov bez intervencie IT;

  • Korelovanie interferencií rôznych prístupových bodov s cieľom zabrániť duplicitným udalostiam v rámci jedného zdroja interferencie;

  • Špecializovaný rádiový CleanAir ASIC poskytujúci detailnú viditeľnosť spektra bez vplyvu na výkon bezdrôtového bodu – na rozdiel od softvérových riešení, ktoré sa spoliehajú na štandardné čipové sady Wi-Fi.

 • Technológia CleanAir redukuje čas riešenia problémov v bezdrôtovom prostredí z hodín na minúty, a v mnohých prípadoch je odstránenie problémov dokonca automatické. Integrovanie funkcií CleanAir dokáže eliminovať dosah interferencie do 30 sekúnd.

 • Nezávislé testy ukázali, že softvérové riešenia majú len limitovaný účinok – konkrétne sa vyznačujú 1) nedostatočnou klasifikáciou s len 25 percentnou presnosťou, 2) chybnou identifikáciou - 15 percent klasifikácií je nesprávnych, a 3) chybami pri detekcii, keďže až 25 percent významných zdrojov interferencie sa nikdy nepodarí objaviť. Na rozdiel od týchto softvérových riešení poskytuje pokročilý rádiový ASIC s technológiou CleanAir až 100 percentnú viditeľnosť spektra s presnou analýzou a diagnostikou problémov interferencie na báze Wi-Fi či ostatných zdrojov.

 • CleanAir presne lokalizuje zdroje interferencie v rámci pôdorysu miestnosti, čo umožňuje ich rýchle identifikovanie a odstránenie.

 

Ceny a dostupnosť:

 • Cisco Aironet 3500 Series s technológiou CleanAir bude k dispozícii od mája 2010. Cenový rozsah sa pohybuje od 1095 USD po 1495 USD.

 • Cisco Aironet 1260 Series (bez CleanAir) s externými anténami, podporou dvoch pásiem, kompletnou podporou 802.11n a štandardnou podporou Power over Ethernet bude k dispozícii od mája 2010 s cenami začínajúcimi na úrovni 995 USD.

Neprehliadnite: