Tvorba písma v „novozélandskom“ štýle

Július Pastierik  /  07. 05. 2010, 09:35

Hľadáte vhodné programy pre tvorbu písma (fontov) v operačnom systéme Windows? Skúste sa pozrieť na tri programy novozélandskej produkcie, ktoré môžete používať zadarmo.

 

Nie každému používateľovi vyhovuje ponuka písiem, ktoré sú súčasťou operačného systému, alebo ktoré môže získať z rôznych zdrojov bez ohľadu na to, či sú platené alebo zadarmo. Navyše, pokiaľ si chce niekto zadefinovať napríklad svoj podpis ako znak fontu, potom musí siahnuť po iných prostriedkoch.

V oblasti tvorby písma nejestvuje až tak veľa programov, ktoré by sa dali používať zadarmo a preto je potešiteľné, že novozélandska firma CR8 Software Solutions ich uvoľnila tri programy pre používanie zadarmo (o niektorých ďalších prinesieme informácie v iných článkoch).

CR8tracer

Prvý program, ktorý si predstavíme, je určený pre vektorizáciu obrázkov z BMP formátu do formátu SVG, PS, EPS alebo GFS a je teda určený pre prevod vašich zoskenovaných návrhov písmen do tvaru, ktorý potom dokážete použiť vo vlastných programoch pre tvorbu fontov.Program umožňuje vybrať zo zosnímaného obrázku iba určitú časť, nastaviť parametre pre prevod („trasovanie“) a výstupné parametre metriky písma či už pre PS alebo pre TrueType formát. Vlastný prevod sa robí pri ukladaní, pričom pre prácu v programoch od firmy CR8 Software Solutions je potrebné, aby ste uložili výstup vo formáte GFS.

Type

Dostali sme sa k najdôležitejšiemu programu, ktorý si dnes predstavíme – programu Type, ktorý je určený pre tvorbu a editovanie fontov. Program podporuje dva typy fontov – TrueType a OpenType, pričom je distribuovaný v dvoch verziách – lite verzia 2.2, ktorá je zadarmo pre nekomerčné účely a trial verzia 2.2 (alebo najnovšia 3.0), ktorá, pokiaľ si ju nezakúpite, umožňuje uložiť iba 50 znakov.Lite verzia má oproti plnej verzií, samozrejme, niekoľko obmedzení – nielenže neumožňuje nastaviť kerning znakov či má obmedzenejšie funkcie pri vlastnom kreslení písmen, ale, žiaľ, neumožňuje ani načítanie znakov, ktoré získate ako výstup z programu CR8tracer (všetky rozdiely sú popísané na stránkach autorov programu). Na druhej strane tieto znaky dokážete vkladať aspoň pomocou kopírovania cez systémovú schránku, takže aj keď pomerne nepohodlne, môžete si pomôcť aspoň takto.Pomocou tohto programu dokážete vytvoriť plnohodnotný TrueType alebo OpenType font, pričom sa naučíte pracovať s krivkami, ktoré sa používajú pre definíciu písma, metrikou písma a pod. Vzhľadom na svoje obmedzenia sa hodí napríklad na učenie sa, ako sa tvorí font, na prípravu fontu, ktorý následne môžete upraviť (kerning a pod.) v iných programoch a pod.Trial verziu dokážete použiť napríklad vtedy, keď chcete vložiť ako znak písma povedzme svoj podpis. V tomto prípade ho najprv po zoskenovaní prevediete cez program CR8tracer do tvaru GFS a následne tieto znaky importujte v trial verzii ako písmená fontu. Okrem toho si môžete, samozrejme, vyskúšať, či vám pre vašu prácu bude „sedieť“ práve tento program skôr, ako sa rozhodnete pre jeho prípadné zakúpenie.

TTHmachine

Posledný program, ktorý ponúka firma CR8 Software Solutions zadarmo, je určený pre nastavenie inštrukcií, ktoré sa nachádzajú v definícii TrueType fontov a sú určené pre zlepšenie zobrazenia v nízkom rozlíšení.Ako upozorňuje autor programu, TTHmachine nie je vhodný pre prácu s rozsiahlymi fontami, je to však veľmi vhodná pomôcka pre učenie sa a pochopenie príkazov, ktoré sa používajú pre tieto definície v TrueType fontoch. Samozrejme, môžete ho tiež využiť pre úpravu týchto inštrukcií.

Internet: CR8 Software Solutions

 

Neprehliadnite: