TEMPEST v roku 2009 rástol

Tlačový servis  /  15. 04. 2010, 00:00

TEMPEST rastie a výsledkami potvrdzuje stabilnú pozíciu medzi lídrami slovenského IT biznisu.

Rok 2009 bol pre TEMPEST úspešný. Tržby stúpli o 39 % oproti roku 2008 a prekročili úroveň 51 mil. eur (viac ako 1,5 mld. slovenských korún). Pridaná hodnota spoločnosti v roku 2009 dosiahla sumu 17,5 mil. eur, čo predstavuje nárast 27 % oproti predchádzajúcemu roku. TEMPEST zároveň zaznamenal významné zvýšenie hospodárskeho výsledku. Podiel tržieb za služby a vývoj softvéru na celkových tržbách predstavoval 62 %.

 

Spoločnosť TEMPEST v minulom roku zamestnávala 227 interných zamestnancov a ďalšiu dvadsiatku externých spolupracovníkov. Tržby na jedného zamestnanca dosiahli úroveň 225-tis. eur a zisk na jedného zamestnanca predstavoval hodnotu 19,8 tis. eur.

 

Z pohľadu odvetví TEMPEST zaznamenal najvyššie tržby vo verejnej správe (54 %), následne v oblasti služieb (20 %), v telekomunikačnom segmente (11 %), sieťových odvetviach (6 %) a v odvetví financií (4,5 %).

 

„Vďaka zvýšenému úsiliu celého tímu sme v krízovom roku uspeli. Dôslednou prácou so zákazníkmi, obojstrannou dôverou, kvalitnými službami a korektnými vzťahmi na všetkých úrovniach sa nám podarilo rásť nad trhom. Pre úspech spoločnosti boli kľúčové nové projekty, medzi ktoré patrí napríklad Komplexný informačný systém pre Národnú diaľničnú spoločnosť. Výsledky tiež naznačujú správnosť rozhodnutí, ktoré sme vykonali v súvislosti s krízou,“ hovorí Peter Krásny, generálny riaditeľ a člen predstavenstva spoločnosti TEMPEST.

Neprehliadnite: