HP Softvér urýchľuje transformáciu podnikových IT procesov

Tlačový servis  /  15. 04. 2010, 00:00

Firmy po celom svete využívajú softvér od spoločnosti HP na zvyšovanie spokojnosti zákazníkov a rozvoj efektivity, ktorá predstavuje konkurenčnú výhodu.

Množstvo veľkých nadnárodných firiem, ktoré sú lídrami vo svojich oblastiach, transformujú pomocou portfólia HP softvér svoje technologické procesy s cieľom poskytovať obchodné služby rýchlejšie a kvalitnejšie.

„S rastúcou konkurenciou v podnikovom prostredí hľadajú zákazníci technologické riešenia, ktoré prispejú k zvýšeniu ich konkurencieschopnosti a podporia rast obratu aj zisku,“ povedal Anton Knolmar, viceprezident marketingu divízie HP Softvér & Solutions. „Naším cieľom je pomáhať klientom využívať technológie ako hybnú silu inovácií a prostriedok na vytváranie lepších výsledkov pre ich zákazníkov a trhy.“

Firmy využívajú produkty HP na zvyšovanie efektivity a optimalizáciu investícií

Spoločnosť Delta Air Lines, ktorá každoročne obslúži viac ako 160 miliónov ľudí, využila produkty HP Quality Center a HP Performance Center na zlepšenie spokojnosti zákazníkov prostredníctvom prehľadného webu, letiskových stánkov a zariadení pozdĺž chodníkov na letiskách. HP Softvér pomohol aerolinkám Delta skrátiť dobu testovania aplikácií o viac ako 50 %. Spoločnosť Delta Air Lines dokončila integráciu programov pre pravidelných zákazníkov SkyMiles a WorldPerks včas a v rámci rozpočtu.

„Úsilie spojené so zlúčením našich vernostných programov vrátane začlenenia viac ako 74 miliónov členov programu SkyMiles bolo bezprecedentné. Vznikol tak najväčší program pre pravidelných, resp. verných zákazníkov medzi leteckými spoločnosťami,“ povedal David Moses, manažér kvality webu delta.com, samoobslužných funkcií a riešenie CRM v spoločnosti Delta Air Lines. „Vďaka automatickému testovaniu aplikácií pomocou HP softvéru sme boli schopní dodať to, čo firma chce, a s istotou, že naše aplikácie spĺňajú prísne požiadavky na kvalitu a výkon.“

Spoločnosť Australian air Express (AaE), ktorá je najväčšou a najflexibilnejšou distribučnou sieťou pre leteckú nákladnú prepravu v Austrálii, využíva riešenie HP Business Technology Optimization (BTO) pri zabezpečovaní kvality, výkonu a efektivity svojich obchodných služieb a aplikácií. Vďaka softvérovej službe HP Softvér as a Service (SaaS) nemusela AaE vopred investovať do infraštruktúry. Okrem komplexného monitorovania či správy prevádzkyschopnosti podnikových služieb a aplikácií pomohlo HP znížiť náklady AaE na testovanie takmer o 30 %. Spoločnosť AaE zaviedla tieto softvérové riešenia BTO: HP Business Availability Center, HP SiteScope a HP Quality Center.

„HP nám dodalo jednotnú platformu pre optimalizáciu kvality, dostupnosti aj výkonu zásadných aplikácií a distribuovanej infraštruktúry AaE,“ povedal Munro Farmer, riaditeľ informačných technológií spoločnosti Australian air Express. „Vďaka tomu sme neustále schopní poskytovať našim zákazníkom vynikajúcu úroveň služieb.“

Virgin Atlantic Airways, britská letecká spoločnosť so sídlom v Crawley v anglickom grófstve West Sussex, chcela vybrať a nasadiť sadu monitorovacích nástrojov. Jej cieľom bolo zvýšiť spokojnosť koncových uživateľov, výkon aplikácií a taktiež obmedziť možné problémy so službami a infraštruktúrou.

„Po implementácii riešenia HP Business Service Management sú výsledky našich prieskumov spokojnosti zákazníkov na historickom maxime. Pracovné postupy tímu pre IT služby sa podstatne zlepšili a prednostne riešime vysoko prioritné problémy skôr ako ich dopad pocíti koncový užívateľ,“ povedal Mark Cameron, šéf IT oddelenia spoločnosti Virgin Atlantic Airways Ltd. „Novo implementované produkty zlepšili naše schopnosti v oblasti IT a jasne preukázali hodnotu IT pre podnik.“

Spoločnosť Fiserv, poskytovateľ riešení pre odvetvie finančných služieb s obratom 4,1 miliardy dolárov, využila pomocou automatizácie silu virtualizácie pre zefektívnenie správy fyzických a virtuálnych serverov spracovávajúcich veľké objemy elektronických platieb. Implementáciou softvéru HP Server Automation sa spoločnosti Fiserv podarilo automatizovať správu viac ako 1 800 serverov v dvoch dátových centrách, zvýšiť efektivitu a vytvoriť podmienky pre ďalší rast bez zvyšovania počtu zamestnancov.

„Automatizáciou manuálnych úloh, ako sú napr. úpravy a zavádzanie šablón zásad, sa nám podarilo dosiahnuť väčšiu škálovateľnosť prevádzky“ povedal Brian Baggett, technický architekt spoločnosti Fiserv. „S pomocou HP sme nielen zvýšili efektivitu a produktivitu tímu, ale tiež sme v celom podniku dokázali zaviesť konzistentné štandardy a osvedčené postupy pre dodržiavanie predpisov.“

Neprehliadnite: