HP vytvorilo unikátne služby pre stratégiu, plánovanie a návrh virtuálneho pracoviska

Tlačový servis  /  31. 03. 2010, 00:00

Spoločnosť HP rozšírila svoje portfólio služieb Unified Communications & Collaboration (UC&C) o riešenia, ktoré zákazníkom pomôžu zjednodušiť a lepšie integrovať firemnú komunikáciu, znížiť náklady a urýchliť rast.

Nové poradenské služby HP UC&C komplexne pristupujú k transformácii podnikovej komunikácie od stratégie až po jej implementáciu, naprieč užívateľmi, procesmi a technológiami. HP pomáha klientom so strategickým plánovaním zameraným na dlhodobú víziu a zároveň sa spolupodieľa na realizácii krokov pre zaručenie maximálnej úspešnosti nových riešení medzi koncovými užívateľmi.

Underwriters Laboratories Inc. (UL), svetový líder v oblasti testovania a certifikácie bezpečnosti výrobkov, spolupracuje s HP na dvojročnom projekte štandardizácie procesov a technológií. Táto transformácia spoločnosti umožní urýchliť zdieľanie znalostí a spoluprácu medzi pracovníkmi a klientmi. Pomocou konzoly UL Virtual Workplace v každom počítači, prepojenej prostredníctvom novej infraštruktúry HP UC&C, môžu zamestnanci spolupracovať s klientmi po celom svete, bez toho, aby ich obmedzovalo konkrétne médium, umiestnenie alebo zariadenie.

„Chceme maximálne pomáhať výrobcom vyvíjať výrobky a spolupracovať s našimi zákazníkmi lepšie ako kedykoľvek predtým,“ povedal Christian Anschuetz, senior viceprezident a riaditeľ IT v spoločnosti Underwriters Laboratories Inc. „HP, ako náš globálny systémový integrátor a strategický partner, s nami úzko spolupracuje na plánovaní, návrhovaní a koordinácii nasadení riešení UL Virtual Workplace.“

Služby HP UC&C Business Value Services a HP UC&C Education Services pomáhajú klientom transformovať pracovisko na jednotné a prepojené prostredie, ktoré znižuje prevádzkové náklady a podporuje rast podniku. Medzi nové služby patria:

  • HP UC&C Transformation Workshop: Praktický workshop, ktorý pomáha zodpovedným pracovníkom klienta zhodnotiť všetky obchodné, finančné, technické aj firemné hľadiská a príležitosti naprieč HP UC&C, vytvoriť konsenzus a následne vybudovať stratégiu na lepšiu podporu obchodných cieľov.

  • HP UC&C Business Value Assessment: Prevedie zákazníkov vytvorením modelu analýzy nákladov na riešenie HP UC&C, aby mohli získať jasnú predstavu o potenciálne získanej obchodnej hodnote a finančnej úspore.

  • HP UC&C Business Benefits Workshop: Pomôže zákazníkom vytvárať obchodné prípady tak, aby boli zaručené očakávané prínosy. Identifikuje väzbu na strategické iniciatívy, určí praktické dôvody pre technologické investície a vytvorí definovaný plán realizácie projektu spolu s odhadmi nákladov.

  • HP UC&C Strategic Architecture Service: Urýchli dodanie a zároveň zníži riziko aj nákladné technologické redundancie. Klient dostane architektonický návrh a podrobný plán transformácie, ktorý identifikuje jeho jedinečné požiadavky a určí prioritu a hodnotu každého prvku návrhu.

  • HP Education Services for Microsoft® Office Communications Server 2007 R2 and Live Meeting 2007: Zaručí lepšie osvojenie nového riešenia zamestnancami, pomôže im ho produktívne využívať a vyškolí technický personál na podporu daného riešenia pre zaručenie maximálnej návratnosti investície do technológie.

HP tiež podpísalo globálne dohody so spoločnosťami Polycom a Network Equipment Technologies, na základe ktorých zákazníkom ponúka široký výber technológií v rámci UC&C:

  • HP Polycom Services: Zaručí dodávku riešení hlasovej a vizuálnej komunikácie od spoločnosti Polycom, ktoré zjednodušia firemnú komunikáciu a zároveň urýchlia spoluprácu s klientmi a partnermi. Zahŕňajú integrované hlasové aj video riešenia Polycom pre prostredie Avaya a Microsoft UC, rovnako ako VoIP riešenie Polycom pre Microsoft Communications Server 14.

  • HP Network Equipment Technologies (NET) Services: Vytvoria bránu jednotnej komunikácie NET VX Series do riešení HP a Microsoft UC&C pre zjednodušenie správy a efektívnejšiu komunikáciu prostredníctvom správ, videa aj hlasu.

„Jednotné a spoľahlivo prepojené prostredie môže výrazne zrýchliť podnikové procesy, zlepšiť reakcie na potreby zákazníkov a zjednodušiť celkovú prevádzku, čo okrem iného prispeje aj k zníženiu nákladov,“ povedal Mark Golden, viceprezident divízie HP Network Services. „HP pomáha klientom zhodnotiť ich jedinečné potreby, optimalizovať riešenia s ohľadom na technologické a obchodné ciele a maximalizovať návratnosť investícií pomocou podpory naprieč celým technologickým zázemím firiem.“

Neprehliadnite: