T-Com zavádza od apríla FUP, zatiaľ iba pre nových zákazníkov

Martin Tomšík  /  22. 03. 2010, 11:27

Od apríla začínajú platiť nové tarify v T-Come. Z nových dokumentov sa dozvedáme, že internet bude naďalej neobmedzený, no treba byť férový. Noví zákazníci si budú musieť dať pozor na limit pre objem prenesených dát - 120 GB a 240 GB, potom sa rýchlosť bude znižovať.

Zásada korektného používania služby - FUP (Fair Usage Policy), bude v T-Come platiť od apríla 2010. Súčasní zákazníci si zatiaľ na FUP nebudú musieť dávať pozor, vyhnú sa mu aj tí, ktorí podpíšu zmluvu do konca marca 2010.

Táto novinka sa teda dotkne nových zákazníkov, ktorí požiadajú Slovak Telekom o pripojenie k internetu po prvom apríli. FUP sa má týkať internetového pripojenia pri Magio televízií v kombinácií s internetom. Dáta prenesené kvôli IPTV nebudú do limitu 120 GB na jeden mesiac zahŕňané. Rýchlosť 2048 kbit/s download a 256 kbit/s upload ostáva, po prekročení limitu nič neplatíte, sťahovanie automaticky klesne na 256 kbit/s a odosielanie dát na 128 kbit/s.

Záujemcovia o Magio internet či Magio internet Solo by sa tiež mali poponáhľať s podpisom zmlúv. Tu je limit podobný ako pri internete s televíziou. Pre Turbo 1 a 2 (aj programy Solo - bez pevnej linky) je stanovený limit 120 GB, Turbo 3 a 4 (+S olo) môžu preniesť až 240 GB dát. Po prekročení tejto hranice rýchlosť taktiež klesá - opäť na 256 kbit/s, respektíve 128 kbit/s pre upload. 

Ani zákazníci pripojenia Optik neprejdú zmenami v tarifách bez pridania obmedzení. Limity sú stanovené rovnako ako pri DSL pripojení. Teda všetky varianty pripojenia Optik 1 a Optik 2 majú strop 120 GB, Optik 3 a Optik 4 majú k dispozícií 240 GB dát. Po prekročení sa rýchlosť automaticky zníži na 1024 kbit/s pre download a 256 kbit/s upload. Nové tarify nájdete na stránkach T-Comu.

Neprehliadnite: