Čo hľadá CIA na Facebooku?

Marek Molnár  /  22. 03. 2010, 11:24

Civilná organizácia dala podnet na súd proti šiestim vládnym inštitúciám.

Oranizácia Electronic Frontier Foundation (EFF) vo svojom vyhlásení  informuje, že cez svoje špeciálne právne oddelenie (Samuelson Law), dala podnet proti šiestim vládnym inštitúciám v USA. Medzi nimi figuruje Ministerstvo vnútra, ale aj CIA.

Podanie je reakciou na odmietnutie pôvodnej žiadosti EEF, v ktorom žiadala  odpoveď na otázky týkajúce sa zásad a metodiky, podľa ktorých sú využívané informácie získané zo sociálnych sietí. Vládne inštitúcie totiž často v rámci dokazovacieho konania používajú aj takto získané dáta.

Sociálne siete typu Facebook denne používa niekoľko miliónov ľudí. Na nich je veľké množstvo informácií súkromného charakteru. Otázky vyplývajúce s možnosťou ich použitia vládnymi inštitúciami je o to aktuálnejšia, že v kongrese sa v týchto dňoch pripravuje právna norma usmerňujúca štatút takýchto dát.

D3agl3

Neprehliadnite: