HP Agile Accelerator pomôže firmám lepšie viesť projekty

Tlačový servis  /  19. 03. 2010, 00:00

Spoločnosť HP predstavila riešenie HP Agile Accelerator, ktoré zákazníkom pomôže zvýšiť kvalitu ich aplikácií, produktivitu pracovných tímov, a tiež pružne a ekonomicky reagovať na meniace sa pracovné postupy v podnikoch.

HP Agile Accelerator je postavený na softvéri HP Quality Center a konzultačných službách HP Application Lifecycle Management. Spravuje agilné vývojové projekty od návrhu až po uvedenie do prevádzky a zároveň pomáha IT oddeleniam lepšie zvládať ich činnosti v oblasti modernizácie aplikácií.

Softvér HP Agile Accelerator pomáha vývojovým tímom zvyšovať účinnosť a finančnú efektivitu agilných podnikových projektov pomocou vopred definovaných pracovných postupov, konfigurácií a užívateľských výkazov. Medzi nové vylepšenia patrí napr. zabudovaný modul pre plánovanie prostriedkov, ktorý vývojovým tímom umožňuje lepšie spravovať projekty.

„Firmy zaoberajúce sa vývojom aplikácií si stále viac osvojujú agilné vývojové postupy, pretože im umožňujú lepšie spravovať riziká a znižovať náklady na vývoj,“ povedala Margo Visitacion, analytička agentúry Forrester. „Je načase, aby aj testovanie začalo byť agilnejšie. Tradičné testovanie na konci životného cyklu už prakticky nemá zmysel.“(1)

Vzhľadom na nutnosť zladiť aplikácie s prioritami podniku je modernizácia starších aplikácií jednou z hlavných snáh rozhodujúcich pracovníkov v IT. V nedávno zverejnenej správe agentúry Forrester hodnotilo takmer 60 % respondentov iniciatívy modernizácie aplikácií ako „veľmi dôležité“ alebo „dôležité.“(2)

S pomocou riešenia HP Agile Accelerator pri modernizácii aplikácií môžu zákazníci:

  • Zlepšiť obchodnú agilnosť pružnejšími reakciami na meniace sa požiadavky: Analýza dopadu zmien umožňuje aplikačným tímom pochopiť, ako zmena určitého zdieľaného komponentu ovplyvní závislé aplikácie.

  • Znížiť riziko zhoršenia výkonu aplikácií včasným odhalením porúch: Bezpečnostné a výkonové testy vykonávané v priebehu agilného vývoja pomáhajú podnikom predchádzať vydaniu chybného softvéru, čo im ušetrí čas a peniaze.

  • Zvýšiť návratnosť investícií dodaním kvalitného softvéru v termíne a často v priebehu životného cyklu aplikácií: Pomocou vopred vytvorených pracovných postupov a užívateľských rolí môžu aplikačné tímy obmedziť chyby v správnom určení rozsahu práce a dodávať softvér častejšie.

  • Zvýšiť produktivitu prostredníctvom lepšej spolupráce: Štandardizované vykazovanie priebehu skvalitňuje prehľad a komunikáciu medzi niekoľkými tímami.

„Kvôli prebiehajúcim vývojovým projektom využívajúcim rôzne metodiky sme potrebovali riešenie, ktoré podporí agilnú aj neagilnú prácu a zároveň zapadne do našej existujúcej podnikovej architektúry,“ povedal Timothy Perry, technologický riaditeľ podnikovej jednotky Retirement and Protection spoločnosti Genworth Financial. „Od nasadenia produktov HP Agile Accelerator a HP Quality Center očakávame zvýšenie efektivity každého vývojového tímu a maximálne využitie našich predchádzajúcich investícií.“

Konzultačné riešenie HP pre agilný vývoj

HP ponúka široké spektrum služieb a odbornosti na podporu iniciatív v oblasti modernizácie aplikácií:

  • HP Application Lifecycle Management (ALM) Consulting Services for Agile – komplexné služby posúdenia, návrhu, implementácie a správy pre ALM a agilné stratégie, ktoré zákazníkom pomáhajú zaistiť úspech projektov.

  • HP ALM Discovery Workshop for Agile – pomocou modelu HP Agile Maturity pomáha firmám definovať vývojový plán a osvojiť si agilnú metodiku na podporu praktických cieľov.

  • Agile Accelerator Packaged Implementation Services – prispôsobí dodávané riešenie individuálnym potrebám a prostrediu zákazníka, čím zaručí rýchlejšiu návratnosť investícií.

  • „Pretože sa agilná metodika stáva kľúčovým postupom pri modernizácii aplikácií, je pre zákazníkov dôležité vyvážiť kvalitu, výkon a bezpečnostné štandardy s potrebou rýchlosti,“ povedal Andrey Koshcheev, CEE Solution Manager Business Technology Optimization Applications divízie HP Software and Solutions. „HP Agile Accelerator skvalitňuje spoluprácu medzi vývojármi, pracovníkmi oddelenia zaručenia kvality a zainteresovanými stranami, a pomáha zákazníkom plniť ich ciele pri agilnom vývoji bez kompromisov v kvalite.“

Pre riešenie HP ALM sú k dispozícii školenia v najrôznejších podobách, od virtuálnych kurzov či školení koncových užívateľov až po školenia vedené inštruktormi. Ďalšie informácie sú k dispozícii na webe www.hp.com/software/education.

Riešenie HP ALM, napríklad HP Quality Center, HP Performance Center a HP Application Security Center, sú ponúkané prostredníctvom balíka služieb HP Software as a Service. Ďalšie informácie sú k dispozícii na webe www.saas.hp.com.

Ďalšie informácie o produkte HP Agile Accelerator je možne nájsť na webe www.hp.com/go/hptc.

Poznámka pre redaktorov: Subbu Iyer, viceprezident produktov pre správu životného cyklu aplikácií v spoločnosti HP, predniesol 11. februára v Bangalore na konferencii STeP-IN Summit 2010, zameranej na testovanie softvéru, prezentáciu nazvanú Turning Agile Development into Agile Delivery (Ako urobiť z agilného vývoja agilné dodávanie).

Neprehliadnite: