Michail Kulikov vymenovaný na pozíciu viceprezidenta pre strategický rozvoj spoločnosti TVEL

Tlačový servis  /  25. 02. 2010, 00:00

Michail Kulikov bol vymenovaný na pozíciu viceprezidenta pre strategický rozvoj spoločnosti TVEL.

Na svojej novej pozícii bude zodpovedať za rozvoj a implementáciu stratégie novovznikajúcej Palivovej spoločnosti na báze spoločnosti TVEL, identifikáciu nových smerov rozvoja podnikania a budovanie efektívneho spolupôsobenia Palivovej spoločnosti a štátnej korporácie Rosatom v oblasti odvetvového strategického plánovania.

 

 

"Najdôležitejšou úlohou mojej práce bude koordinácia všetkých funkčných smerov rozvoja spoločnosti do jednotnej harmonickej stratégie, ktorá bude pozicionovať Palivovú spoločnosť ako svetového lídra vo viacerých oblastiach na trhu jadrového priemyslu súčasne," poznamenal M. Kulikov. "Okrem toho by som tiež zdôraznil svoju účasť na formovaní nového imidžu podnikov tvoriacich Palivovú spoločnosť, optimalizácii podnikateľských procesov a tvorbe čo najefektívnejšej štruktúry riadenia."

 

 

Ďalšie informácie:

 

Michail Kulikov je absolventom Štátnej univerzity manažmentu, ktorú ukončil v roku 2001 s vyznamenaním. V roku 2003 obhájil dizertačnú prácu v odbore ekonomika a riadenie národného hospodárstva na tému „Zvýšenie účinnosti štátnej regulácie infraštrukturálnych odvetví ako nástroj posilnenia národnej hospodárskej bezpečnosti“. Na Univerzite Friedricha Alexandra v Norimbergu (Nemecko) absolvoval kurz Riadenia podnikového hospodárstva.

 

Pred príchodom do spoločnosti TVEL pracoval Michail Kulikov päť rokov (od roku 2005) vo funkcii riaditeľa pre strategické plánovanie a investície v spoločnosti EuroSibEnergo, najväčšiu nezávislú spoločnosť energetického riadenia v Rusku s inštalovaným výkonom 19,5 GW, ktorá patrí do skupiny En+ Group (súčasť holdingu Bazovyj element).

Neprehliadnite: