Výkonní riaditelia spoločností IC RGC a OK RSK vymenovaní na pozície viceprezidentov spoločnosti TVEL

Tlačový servis  /  25. 02. 2010, 00:00

Za účelom optimalizácie rozhodovacích procesov na úrovni manažmentu počas procesu tvorby základnej vlastníckej štruktúry Palivovej spoločnosti boli na pozície viceprezidentov spoločnosti TVEL vymenovaní výkonní riaditelia otvorenej akciovej spoločnosti IC RGC (Technické centrum ruskej plynovej centrifúgy) Viktor Nazarenko a výkonný riaditeľ otvorenej akciovej spoločnosti OK RSK (Združená spoločnosť separačného a sublimačného komplexu) Vladimír Fedosejev. Obaja súčasne zastávajú aj svoje pôvodné funkcie.

Podstatou vytvorenia Palivovej spoločnosti je vybudovanie optimálnej štruktúry riadenia podnikov ruského jadrového palivového cyklu. Konsolidácia aktív vytvorí synergiu a povedie k redukcii nákladov, čo spoločnosti umožní lepšie konkurovať na globálnych trhoch a v plnej miere uspokojovať požiadavky ako ruských, tak aj medzinárodných zákazníkov.

 

 

Zároveň Palivová spoločnosť vylepší štartovaciu pozíciu spoločnosti pri zakladaní globálnych aliancií so spoločnosťami so západu a urýchli vývoj vedeckej základne, ktorá je nevyhnutná pre inovačný rozvoj výrobných kapacít jadrového paliva.

 

Palivová spoločnosť bude združovať podniky plynových odstrediviek, podniky separácie a sublimácie a závody na výrobu jadrového paliva.

Neprehliadnite: