HP oznamuje hospodárske výsledky za prvý štvrťrok 2010

Tlačový servis  /  22. 02. 2010, 00:00

Spoločnosť HP oznámila hospodárske výsledky za prvý fiškálny štvrťrok, ktorý skončil 31. januára 2010. V tomto období dosiahla čisté tržby vo výške 31,2 miliardy dolárov, čo predstavuje 8%-ný nárast oproti rovnakému obdobiu v minulom roku a 5%-ný nárast po zohľadnení účinkov zmien menových kurzov.

Rozriedený výnos na akciu podľa princípov GAAP dosiahol za prvý štvrťrok 2010 výšku 0,96 dolára, čo znamená nárast oproti 0,75 dolára v predchádzajúcom roku. Non-GAAP výnos na akciu činí 1,10 dolára, čo značí nárast oproti 0,93 dolára v rovnakom období predchádzajúceho roku. Non-GAAP finančné informácie nezahŕňajú náklady po zdanení vo výške zhruba 0,14 dolára na akciu a 0,18 dolára na akciu za prvý štvrťrok fiškálneho roku 2010 a 2009, ktoré súvisia predovšetkým s odpismi nakúpených nehmotných aktív, nákladmi na reštrukturalizáciu a nákladmi spojených s akvizíciami.

 

„HP má vynikajúce predpoklady, aby výkonnosťou predstihlo trh,“ povedal Mark Hurd, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti HP. „Sila nášho portfólia, optimalizovaná nákladová štruktúra a zrýchľujúca dynamika trhu nám dávajú istotu, že môžeme zvýšiť náš výhľad pre celý tento rok.“

 

 

 

Q1 FY 2010

Q1 FY 2009

Medziročne

Čisté príjmy (mld. USD*)

 

31,2

28,8

8 %

GAAP prevádzkový marže

 

9,6 %

8,7 %

0,9 bodu

GAAP čistý zisk (mld. USD*)

 

2,3

1,9

25 %

GAAP rozriedený výnos na akciu

 

0,96 USD

0,75 USD

28 %

Non-GAAP prevádzkový marže

 

11,2 %

10,8 %

0,4 bodu

Non-GAAP čistý zisk (mld. USD*)

 

2,7

2,3

17 %

Non-GAAP rozriedený výnos na akciu

 

1,10 USD

0,93 USD

18 %

* mld. USD – miliarda amerických dolárov

Informácie o využívaní non-GAAP finančných informácií spoločnosti HP nájdete nižšie v časti „Použitie non-GAAP finančných informácií.“ Pokiaľ nie je uvedené inak, všetky údaje o tempe rastu v nasledujúcom texte odrážajú medziročné porovnanie.

V Severnej a Južnej Amerike vzrástli v prvom štvrťroku tržby o 9 % na 13,6 miliardy dolárov. V Európe, na Blízkom východe a v Afrike vzrástli tržby o 1 %, v oblasti Ázie a Tichomoria o 26 %; v jednotlivých regiónoch teda spoločnosť HP utŕžila 12,1 miliardy a 5,4 miliardy dolárov. Po zohľadnení účinkov zmien menových kurzov vzrástli tržby v Amerike o 7 %, v Európe, na Blízkom východe a v Afrike poklesli o 1 % a v Ázii a Tichomorí vzrástli o 19 %. Tržby v krajinách BRIC (Brazília, Rusko, India a Čína) vzrástli oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka o 41 % a tvorili 10 % celkových príjmov spoločnosti HP. Tržby mimo Spojené štáty tvorili v prvom štvrťroku 65 % celkových príjmov spoločnosti.

„Solídna výkonnosť celej firmy a disciplinované plnenie našich iniciatív v oblasti znižovania nákladov prispeli k silnému rastu cash flow a zisku na akciu,“ povedala Cathie Lesjak, výkonná viceprezidentka a finančná riaditeľka spoločnosti HP. „Budeme aj naďalej investovať do ďalšieho rastu, aby sme mohli využiť našu širokú pôsobnosť a globálnu pozíciu v trhovom prostredí s priaznivejším dopytom.“

Enterprise Storage and Servers

Divízia Enterprise Storage and Servers (ESS) vykázala celkové tržby vo výške 4,4 miliardy dolárov, čo predstavuje 11%-ný nárast. Tržby zo štandardných serverov vzrástli o 27 %, zatiaľ čo tržby z úložných produktov poklesli o 3 % a tržby z produktovej rady strednej kategórie EVA poklesli o 5 %. Tržby z portfólia Business Critical Systems poklesli o 22 %, zatiaľ čo tržby z ESS blade serverov vzrástli o 24 %. Prevádzkový zisk divízie činí 552 miliónov dolárov alebo 12,6 % tržieb, čo značí nárast oproti 406 miliónom alebo 10,3 % tržieb v rovnakom období minulého roka.

Imaging and Printing Group

Tržby skupiny Imaging and Printing Group (IPG) vzrástli medziročne o 4 % na 6,2 miliardy dolárov. Tržby z predaja spotrebného materiálu vzrástli o 1 % (pri prepočítaní na konštantnú menu o 4 %), tržby z predaja úžitkového a osobného hardvéru sa zvýšili o 4 % a 21 %. Počet dodaných tlačiarní vzrástol medziročne o 16 %, počet kusov úžitkového tlačového hardvéru narástol o 11 % a počet kusov osobného tlačového hardvéru sa zvýšil o 18 %. Prevádzkový zisk divízie dosiahol výšku 1,1 miliardy dolárov alebo 17 % tržieb, v rovnakom období minulého roku činil rovnako 1,1 miliardy dolárov alebo 18,5 % tržieb.

Personal Systems Group

Divízia Personal Systems Group (PSG) vykázala 26%-ný nárast počtu dodaných zariadení a po celom svete si udržala vedúcu pozíciu na trhu PC. Tržby divízie PSG sa zvýšili o 20 % na 10,6 miliardy dolárov. Tržby z predaja notebookov v tomto štvrťroku vzrástli o 25 %, tržby z predaja stolových počítačov vzrástli o 16 %. Tržby z predaja úžitkových klientov sa zvýšili o 16 %, tržby z predaja osobných klientov vzrástli o 26 %. Prevádzkový zisk divízie činil 530 miliónov dolárov alebo 5 % tržieb, čo predstavuje medziročný nárast oproti 436 miliónom alebo 5 % tržieb v minulom roku.

Služby

Tržby divízie Services klesli o 1 % na 8,7 miliardy dolárov. Tržby z outsourcingu infraštruktúrnych technológií naopak vzrástli o 2 % na 3,9 miliardy dolárov. Tržby z technologických služieb sa znížili o 2 % na 2,4 miliardy dolárov. Aplikačné služby vykázali tržby vo výške 1,5 miliardy dolárov a outsourcing podnikových procesov vykázal tržby 734 miliónov dolárov; jednalo sa o 8%-ný a 3%-ný pokles. Prevádzkový zisk divízie dosiahol výšku 1,4 miliardy dolárov alebo 15,8 % tržieb, čo znamená nárast oproti 1,1 miliardy alebo 12,9 % tržieb v rovnakom období minulého roka.

HP Software

Tržby divízie HP Software sa udržali na 878 miliónoch dolárov. Tržby zo softvérového portfólia Business Technology Optimization poklesli o 1 %, tržby z ostatných softvérových produktov naopak o 1 % vzrástli. Prevádzkový zisk divízie činil 167 miliónov dolárov alebo19 % tržieb, čo predstavuje nárast oproti 140 miliónom alebo 15,9 % tržieb vlani.

Finančné služby HP

Tržby divízie HP Financial Services (HPFS) vzrástli o 13 % na 719 miliónov dolárov. Objem financovania sa zvýšil o 30 % a čisté aktíva v portfóliu vzrástli o 23 %. Prevádzková marža činí 9,3 % tržieb, čo znamená nárast proti 6,4 % v rovnakom období minulého roka.

Správa aktív

Spoločnosť HP vygenerovala počas prvého štvrťroka cash flow z aktivít vo výške 2,4 miliardy dolárov. Prvý štvrťrok fiškálneho roku 2010 ukončila so skladovými zásobami v hodnote 6,6 miliardy dolárov, čo znamená pokles o šesť dní. Pohľadávky vo výške 14,5 miliardy dolárov poklesli o štyri dni. Stav záväzkov na konci štvrťroka činil 13,6 miliardy dolárov, čo predstavuje nárast o tri dni. Výplata dividend vo výške 0,08 dolárov na akciu v prvom štvrťroku si vyžiadala hotovosť vo výške 189 miliónov dolárov. Ďalších 2,7 miliardy dolárov v hotovosti použila spoločnosť HP v poslednom štvrťroku fiškálneho roku 2009 na odkúpenie približne 54 miliónov kmeňových akcií z otvoreného trhu. Na konci prvého štvrťroka fiškálneho roku 2010 mala spoločnosť HP k dispozícii 13,7 miliardy dolárov v hrubej hotovosti.

Výhľad

Pre druhý štvrťrok fiškálneho roku 2010 očakáva HP tržby vo výške zhruba 29,4 až 29,7 miliardy dolárov, GAAP rozriedený výnos na akciu v rozmedzí 0,89 až 0,91 dolára a non-GAAP rozriedený výnos na akciu v rozmedzí 1,03 až 1,05 dolára. Z odhadov non-GAAP rozriedeného výnosu na akciu za druhý štvrťrok fiškálneho roku 2010 sú už odčítané náklady po zdanení vo výške zhruba 0,14 dolára na akciu, ktoré súvisia predovšetkým s odpismi nakúpených nehmotných aktív, s nákladmi na reštrukturalizáciu a s akvizíciami.

Spoločnosť HP ďalej odhaduje, že tržby za celý fiškálny rok 2010 sa budú pohybovať medzi 121,5 a 122,5 miliardami dolárov, čo by znamenalo nárast oproti predchádzajúcej zverejnenej prognóze 118 až 119 miliárd dolárov. GAAP rozriedený výnos na akciu za celý fiškálny rok 2010 by sa mal pohybovať v rozmedzí 3,79 až 3,86 dolára, čo by znamenalo nárast oproti predchádzajúcemu odhadu 3,65 až 3,75 dolára. Non-GAAP rozriedený výnos na akciu sa má pohybovať v rozmedzí 4,37 až 4,44 dolára, čo predstavuje nárast oproti predchádzajúcemu odhadu 4,25 až 4,35 dolára. Z odhadov non-GAAP rozriedeného výnosu na akciu za celý fiškálny rok 2010 sú už odčítané náklady po zdanení vo výške zhruba 0,58 dolára na akciu, ktoré súvisia prevažne s odpismi nakúpených nehmotných aktív, s nákladmi na reštrukturalizáciu a s akvizíciami.

Tieto odhady pre druhý fiškálny štvrťrok a celý fiškálny rok 2010 neodrážajú potenciálny dopad akvizície spoločnosti 3Com Corporation, ktorú HP ohlásila 11. novembra 2009.

Ďalšie informácie o štvrťročných výsledkoch spoločnosti HP vrátane podrobnej finančnej analýzy a prezentácie s prehľadom finančných výsledkov nájdete na webe spoločnosti HP pre vzťahy s investormi hp.com/investor/home.

Záznam konferenčného hovoru spoločnosti HP k výsledkom za prvý štvrťrok fiškálneho roku 2010 je k dispozícii ako zvukový webcast na adrese hp.com/investor/q12010webcast.

Neprehliadnite: