Nové trestné stíhanie za nelegálne používanie softvéru

Tlačový servis  /  28. 04. 2003, 00:00

Voči podnikateľovi zo Starej Ľubovne bolo začaté trestné stíhanie za neoprávnené nakladanie s dielami podliehajúcimi autorskému zákonu.

Dňa 5. apríla 2003 rozhodlo Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Starej Ľubovni o začatí trestného stíhania podnikateľa zo Starej Ľubovne za neoprávnené nakladanie s dielami, ktoré sú predmetom ochrany podľa autorského práva. Rozhodnutie bolo vydané na základe výsledku vykonanej policajnej akcie, ktorá prebehla dňa 5. apríla 2003 v objekte Centra voľného času v Starej Ľubovni počas konania takzvanej LAN párty. LAN párty je podujatie, počas ktorého viacerí účastníci hrajú počítačové hry na zosieťovaných počítačoch. Tento druh zábavy má stále viac prívržencov a teší sa veľkej obľube najmä u mladých ľudí.

Uvedené podujatie zorganizoval podnikateľ Jozef P. zo Starej Ľubovne, ktorý vlastní firmu na predaj PC a poskytovanie internetových služieb, za účelom propagácie svojej činnosti. Na LAN párty polícia zaistila celkom 5 kusov počítačov rôznych značiek, pričom pri ich kontrole bolo zistené, že obsahujú nelegálne nainštalovaný softvér. Následne boli v predajni spomenutej firmy v Starej Ľubovni zaistené „napálené“ CD nosiče rôznych značiek v počte 54 kusov s rôznym softvérom, hudbou a filmami. Svojím konaním sa stíhaný podnikateľ dopustil trestného činu porušovania autorského práva podľa paragrafu 152 ods. 1 Trestného zákona a spôsobil škodu, ktorá bola predbežne vyčíslená na najmenej 72.500,- Sk. Presná výška škody bude stanovená až na základe výsledkov znaleckého posudku.

V súčasnosti monitoruje BSA 23 ďalších prípadov jednotlivcov a skupín, ktorí nelegálne kopírujú a distribuujú CD nosiče na území celého Slovenska. Okrem toho BSA sleduje 30 prípadov nelegálnej inštalácie počítačových programov u predajcov počítačov a 31 firiem s podozrením na nelegálne používanie softvérových produktov, z ktorých štyri prípady sú už predmetom detailného vyšetrovania. V celkovom súhrne za rok 2002 bolo pritom monitorovaných 34 prípadov nelegálnej inštalácie počítačových programov u predajcov počítačov, 52 prípadov firiem s podozrením na nelegálne používanie softvéru a 12 prípadov jednotlivcov a skupín ponúkajúcich nelegálne kopírované CD.

Neprehliadnite: