S novým OpenOffice.org nové slovenské slovníky

Július Pastierik  /  11. 02. 2010, 10:01

S príchodom OpenOffice.org 3.2 boli zverejnené aj nové verzie slovenských slovníkov pre OpenOffice.org.

V ten istý deň (09. 02. 2010), ako na download servery začali byť ukladané nové verzie OpenOffice.org 3.2 (zatiaľ bez slovenskej jazykovej lokalizácie) boli zverejnené aj nové verzie všetkých rozšírení slovenských slovníkov pre OpenOffice.org.

Ako slovenskí používatelia OpenOffice.org zrejme vedia, slovenské slovníky sú distribuované tromi rôznymi rozšíreniami. Prvé rozšírenie obsahuje všetky slovenské slovníky (slovník pre delenie slov, slovník pre kontrolu preklepov a slovník synoným a antoným) spolu. Toto rozšírenie je k dispozícii na extensions.services.openoffice.org/project/dict-sk a je určené pre tých používateľov, ktorí nepotrebujú každodenné aktualizácie slovníka synoným a antoným.

Informácia o nových verziách slovníkov v OO.o

Ďalšie rozšírenia sú k dispozícii na www.sk-spell.sk.cx/openofficeorg-sk. Pretože slovník synoným a antoným je každodenne generovaný do novej verzie, je distribuovaný ako osobitné rozšírenie, t. j. už v čase písania tohto článku je jeho verzia iná (2010.02.10) ako verzie ostatných slovníkov (2010.02.09). Táto verzia rozšírenia slovníka synoným a antoným je určená pre tých používateľov, ktorí s ním pracujú veľmi často a potrebujú jeho pravidelné (každodenné) aktualizácie.

Aktualizácia slovníkov

Pretože dva slovníky synoným a antoným, ktoré by obsahovali rovnaké slová z jedného a toho istého jazyka, by spôsobovali problémy (OpenOffice.org si s tým poradí tak, že ak nájde slovo v jednom slovníku nehľadá ho už v druhom slovníku, čo by mohlo viesť k tomu, že by nemusel nájsť aktuálny, ale starší rad synoným či antoným), musel byť slovník pre delenie slov a slovník pre kontrolu preklepov oddelený (aby sa nemusel každý deň sťahovať znovu a znovu) a je tiež distribuovaný ako osobitné rozšírenie.

Potvrdenie licencie

Pre inštaláciu nových verzií (pokiaľ máte nainštalované staršie) stačí, ak v prostredí OpenOffice.org v správcovi spustíte kontrolu aktualizácií cez menu „Nástroje – Správca rozšírení...“ (pozor, zosnímané obrazovky sú z verzie 3.2 a preto sú po anglicky). Upozorňujeme, že s výnimkou slovníka synoným a antoným musíte pri aktualizácií alebo inštalácii ostatných slovníkov potvrdiť licenčné ujednanie.

Spoločné slovníky: extensions.services.openoffice.org/project/dict-sk
Oddelené slovníky: www.sk-spell.sk.cx/openofficeorg-sk


 

 

 

Neprehliadnite: