eTel neprijal veľkoobchodnú ponuku ADSL od ST

Peter Polakovič  /  25. 04. 2003, 20:34

Spoločnosť eTel Slovensko neprijala veľkoobchodnú ponuku Slovenských telekomunikácií na poskytovanie služieb ADSL. Spoločnosť očakávala ponuku, ktorá alternatívnemu operátorovi umožní poskytovanie služieb ADSL za rovnocenných a nediskriminačných podmienok. ETel zároveň ST požiadal o prepojenie sietí na báze technológie ADSL podľa § 23 zákona o telekomunikáciách.

“eTel mal a má záujem poskytovať svojim zákazníkom služby ADSL. Zúčastnili sme sa testovania technológie ADSL a mali sme veľký záujem aktívne sa podieľať na vypracovaní veľkoobchodného modelu poskytovania tejto služby” uvádza Milan Mánik, riaditeľ pre stratégiu a rozvoj spoločnosti eTel. “Tento záujem naďalej trvá. Naše pripomienky a návrhy však nenachádzajú príjemcu. Veľkoobchodné podmienky služby ADSL, tak ako boli prezentované Slovenskými telekomunikáciami, nie sú pre eTel prijateľné, a to z viacerých hľadísk.”, dodáva Milan Mánik.

“Nie je v našom záujme akceptovať nevýhodné podmienky, ktoré jednostranne stanovujú Slovenské telekomunikácie. Očakávali sme ponuku, ktorá alternatívnemu operátorovi umožní poskytovanie služieb ADSL za rovnocenných a nediskriminačných podmienok. Predložená ponuka však tieto kritériá z viacerých hľadísk nespĺňa. Máme s ADSL relatívne bohaté skúsenosti, napríklad v susednom Rakúsku patrí eTel k významným poskytovateľom ADSL služieb.”, dodáva Juraj Taptič, generálny riaditeľ spoločnosti eTel Slovensko. “Rovnako nie je v našom záujme hazardovať s dôverou našich zákazníkov. Prepojením sietí chceme dosiahnuť rovnocenné podmienky.”

Neprehliadnite: