Makrá v OpenOffice.org – „ruby“ text

Július Pastierik  /  09. 02. 2010, 09:59

Východoázijská typografia obsahuje rôzne špecifické konštrukčné prvky, medzi ktoré patrí aj tzv. „ruby“ text. Tento prvok však dokážeme využiť aj vo vašich dokumentoch a preto si naprogramujeme makro, pomocou ktorého ho budeme môcť vkladať.

 

Pre jednoduché vysvetlenie pojmu „ruby“ text uvedieme, že je to text, ktorý sa nachádza v bezprostrednej blízkosti pri tzv. základnom texte a používa sa ako jeho anotácia, výslovnosť a pod. Jeho veľkosť je zvyčajne polovičná, ako je veľkosť základného textu a názov „ruby“ pochádza od pomenovania písma veľkosti 5,5pt v britskej tlači, čo je približne polovičná veľkosť písma 10pt, ktorá sa bežne používa pre obyčajný text.

Pozrime sa však, čo všetko v tejto oblasti môžeme nastaviť v OpenOffice.org. Okrem vlastného „ruby“ textu je to jeho zarovnanie, ktoré môže byť vľavo, centrovane, vpravo, do bloku alebo do „vrúbkovaného“ bloku. Ďalej sa dá nastaviť znakový štýl „ruby“ textu a jeho umiestnenie nad alebo pod základný text. Pokiaľ vkladáte „ruby“ text do vertikálne písaných ázijských dokumentov, posledný parameter určuje umiestnenie „ruby“ textu vľavo alebo vpravo od základného textu.

Aby sme uvedené parametre mohli ľahko nastavovať, pripravíme si jednoduché dialógové pracovné okno, v ktorom budeme zadávať „ruby“ text. Okrem toho do dialógového okna vložíme prepínače, pomocou ktorých nastavíme umiestnenie „ruby“ textu nad alebo pod základný text. Ďalej do neho vložíme rozbaľovací zoznam, pomocou ktorého budeme nastavovať jeho zarovnanie. Pretože veľkosť, farba, písmo a pod. sa pri „ruby“ texte dá nastavovať iba pomocou znakového štýlu, umožníme jeho zadanie pomocou názvu. Pretože v OpenOffice.org je štandardne prednastavený znakový štýl „Ruby“, budeme ho inicializovať ako prednastavený priamo pri spúšťaní dialógového okna.

Vlastný „ruby“ text budeme následne vkladať okolo označeného textu. Aby sa nám pracovalo pohodlne, umožníme paralelnú prácu s dokumentom aj dialógovým oknom, takže po vložení „ruby“ textu sa toto okno nezatvorí – na to si nastavíme tlačidlo „Koniec“. Pretože pri spúšťaní dialógového okna môže označený text obsahovať aj „ruby“ text, budeme podľa jeho parametrov inicializovať príslušné nastavenia.

Rôzny "ruby" text

Na záver ešte uveďme, že vymazanie „ruby“ textu sa prevádza tak, že na jeho miesto vložíme prázdny reťazec. Pretože sa pri jeho nastavovaní pracuje so znakovými štýlmi, je vhodné, aby sme tieto zadefinovali skôr, ako ich zadáme do dialógového okna. Aby sme sa však v tomto neobmedzovali, v makre nebudeme kontrolovať, či príslušný štýl aj skutočne jestvuje a tým umožníme jeho definíciu aj neskôr.

dim dlgr as object

REM Makro pre nastavenie "RUBY" textu
sub Nastav_Ruby_Initiated
 dim oKurzor as object
 dim pom_text as string
 
 oKurzor=ThisComponent.currentcontroller.getViewCursor() ' viditeľný kurzor

 okurzor.RubyText=trim(dlgr.model.Text.text) ' Ruby text

 if dlgr.model.Nad.state=1 then ' Pozícia
  okurzor.RubyIsAbove=TRUE ' Ak je ruby text nad ostatným textom, tak sa nastavuje TRUE
 else
  okurzor.RubyIsAbove=FALSE ' Ak je ruby text pod ostatným textom, tak sa nastavuje FALSE
 end if
 
 pom_text=trim(dlgr.getControl("Zarovnanie").Text) ' Zarovnanie ruby textu
 select case pom_text
  case "LEFT"
   okurzor.RubyAdjust=com.sun.star.text.RubyAdjust.LEFT ' do ľava
  case "CENTER"
   okurzor.RubyAdjust=com.sun.star.text.RubyAdjust.CENTER ' centrovane
  case "RIGHT"
   okurzor.RubyAdjust=com.sun.star.text.RubyAdjust.RIGHT ' do prava
  case "BLOCK"
   okurzor.RubyAdjust=com.sun.star.text.RubyAdjust.BLOCK ' do bloku
  case "INDENT BLOCK"
   okurzor.RubyAdjust=com.sun.star.text.RubyAdjust.INDENT_BLOCK ' do vrúbkovaného" bloku
 end select
 
 okurzor.RubyCharStyleName=trim(dlgr.model.Styl.text) ' Znakový štýl ruby textu
end sub

REM Makro, ktoré zneviditeľní dialóg – t.j. nastaví, že sa má ukončiť čakací cyklus (volané stlačením klávesy "Koniec" v dialógu)
sub Koniec_Ruby_Initiated
 dlgr.setVisible(false )' Zneviditeľnenie dialógu
end sub

Rem Volanie dialógu a makra pre skrytie/odkrytie textu
sub Ruby_text
 dim oKurzor as object
 
 oKurzor=ThisComponent.currentcontroller.getViewCursor() ' viditeľný kurzor

 DialogLibraries.LoadLibrary("JP_Skryty_text")
 
 dlgr=CreateUnoDialog(DialogLibraries.JP_Skryty_text.Dialog_Ruby_text)
 dlgr.model.Pod.State=1 ' Štandardne budeme vkladať ruby text pod ostatný text
 dlgr.model.Nad.State=0

 REM Ak je vložený ruby text, nastavíme parametre podľa neho
 if okurzor.RubyText<>"" then
  dlgr.model.Text.text=okurzor.RubyText ' Ruby text
  
  if okurzor.RubyIsAbove then ' Pozícia ruby textu
   dlgr.model.Pod.State=0
   dlgr.model.Nad.State=1 ' Je nastavený ruby text nad
  else
   dlgr.model.Pod.State=1 ' Je nastavený ruby text pod
   dlgr.model.Nad.State=0
  endif
  
  select case okurzor.RubyAdjust ' Zarovnanie ruby textu
   case com.sun.star.text.RubyAdjust.LEFT ' do ľava
    dlgr.model.Zarovnanie.Text="LEFT"
   case com.sun.star.text.RubyAdjust.CENTER ' centrovane
    dlgr.model.Zarovnanie.Text="CENTER"
   case com.sun.star.text.RubyAdjust.RIGHT ' do prava
    dlgr.model.Zarovnanie.Text="RIGHT"
   case com.sun.star.text.RubyAdjust.BLOCK ' do bloku
    dlgr.model.Zarovnanie.Text="BLOCK"
   case com.sun.star.text.RubyAdjust.INDENT_BLOCK ' do vrúbkovaného" bloku
    dlgr.model.Zarovnanie.Text="INDENT BLOCK"
  end select
  
  dlgr.model.Styl.text=okurzor.RubyCharStyleName ' Znakový štýl ruby textu
 endif
 
 dlgr.setVisible(true) ' zviditeľnenie dialógu – namiesto dlg.Execute(), aby sa dalo paralelne pracovať s textom
 while dlgr.isVisible() ' Cyklus, ktorý čaká na stlačenie klávesy "Koniec" v dialógu (kým je dialóg viditeľný)
  wait 500 ' Časová medzera 500 milisekúnd (0,5 sec) na to, aby sa dalo paralelne pracovať s dokumentom
 wend
 dlgr.dispose() ' Zatvorenie dialógu
end sub

 

Neprehliadnite: