3Com: V roku 2010 budú v popredí záujmu dátové centrá

Tlačový servis  /  26. 01. 2010, 00:00

Technologický vývin sietí v roku 2010 podľa 3Comu najviac ovplyvnia dátové centrá a s nimi spojené potreby.

1. 10Gb Ethernet ako štandard, príchod 40 alebo 100Gb Ethernetu

Rok 2010 bude podľa 3Comu rokom ďalšieho posilnenia 10Gb Ethernetu práve pod vplyvom nárokov na sieť zo strany dátových centier. „Vzhľadom k neustále klesajúcim cenám sa stane 10Gb Ethernet štandardom v dátových centrách,“ povedal Pavel Pikhart, Channel Account Manager 3Comu.

 

V blízkej budúcnosti môžeme tiež očakávať ďalšie zvyšovanie rýchlostí. 10Gb Ethernet dnes slúži na jednej strane k pripojeniu serverov k sieti. Tu je možné predpokladať, že nové servery budú čoskoro štandardne vybavené jedným alebo viacerými 10Gb portami. Na druhej strane sa 10Gb používa ako prepojenie medzi jednotlivými prepínačmi. Kumulatívny efekt rastúceho počtu aplikácií a užívateľov pripojených k sieti však už teraz vedie k tomu, že sa potrebná šírka pásma približne každých 18 mesiacov zdvojnásobuje. Preto se niektoré dátové centrá už v súčasnosti pripravujú na 40Gb Ethernet a 100Gb Ethernet.

 

„3Com už má zákazníkov, ktorí využívajú 40Gb Ethernet na prepínačoch H3C S12500 určených pre dátové centrá. Predpokladáme zvýšenie záujmu o túto technológiu aj u nás,“ dodal Pavel Pikhart.
 

2. Integrácia správy serverov a sietí

V budúcnosti bude základnou potrebou celého IT zjednodušenie správy celej infraštruktúry. V tejto oblasti zohrá kľúčovú úlohu virtualizácia. Budeme sa stále častejšie stretávať s prípadmi, kedy sa jednotlivé kusy hardwaru logicky rozdelia do viacerých virtuálnych zariadení. Nevyužité sieťové zdroje a kapacity sa dynamicky zoskupia a požadovaná služba bude dodaná tam, kde je práve potrebná. Virtualizácia v sieťach už prebieha dlhší čas: Virtualizácia modulárnych prepínačov, stohovateľné prepínače, používanie VLAN sú etablované techniky, ktoré uľahčujú riadenie sietí.
 

3Com napríklad ponúka už od roku 2002 systém XRN (eXpandable Resilient Network), ktorý spája niekoľko fyzických prepínačov do jedného virtuálneho a celý systém potom pracuje ako ucelená logická entita. To uľahčuje riadenie siete, jej dostupnosť a škálovateľnosť.

 

3. Rozšírenie FCoE

3Com ďalej očakáva, že sa tzv. Fibre Channel over Ethernet (FCoE) stane široko využívanou technológiou, pokiaľ sa stabilizujú príslušné štandardy. To umožní novú vlnu konsolidácie a konvergencie mezi LAN a SAN (Storage Area Network). Zvýši sa tiež efektivita využívania sietí a úspora nákladov. „FCoE firmám umožní zachovať hodnotu investícií, ktoré do siete už vložili. 3Com predpokladá postupné rozšírenie tejto technológie,“ dodal Pavel Pikhart.

Neprehliadnite: