Kancelársky balík IBM Lotus Symphony

Július Pastierik  /  29. 01. 2010, 09:50

Hľadáte kancelársky balík, ktorý sa dá používať zadarmo? Jednou z možností je IBM Lotus Symhony, ktorý je postavený na OpenOffice.org.

 

Kancelársky balík OpenOffice.org oslovil viacero firiem, ktoré svoje sily o. i. presmerovali na vývoj, ktorého podstatou je obohacovať OpenOffice.org o rôzne nadstavby, súčasti, zaujímavé používateľské prostredie a pod. Medzi takéto firmy nepatrí iba česká firma 602 (ktorá prestala vyvíjať svoj vlastný produkt 602 Suite a momentálne ponúka produkt 602 Office), ale aj oveľa väčšie korporácie, ako je napríklad firma IBM, ktorá vyvíja kancelársky balík IBM Lotus Symphony.

Asociácia prípon pri inštalácii

Kancelársky balík IBM Lotus Symphony (aktuálna verzia 1.3.0) je postavený na OpenOffice.org a obsahuje textový procesor, tabuľkový procesor, nástroj na tvorbu prezentácií a internetový prehliadač. IBM Lotus Symphony je lokalizovaný do mnohých jazykov, medzi ktorými nájdete aj slovenčinu a češtinu, takže pre jeho používanie nebude v tejto oblasti spôsobovať žiadne problémy. Pravdaže, podobne ako OpenOffice.org, aj IBM Lotus Symphony je k dispozícii pre viaceré operačné systémy – na domovských stránkach sú verzie pre Ubuntu, Windows, Red Hat Linux, SUSE Linux a Mac OS X.

Internetový prehliadač

Kancelársky balík IBM Lotus Symphony je k dispozícii zadarmo, podmienkou je však povinná registrácia, ktorú musíte vykonať ešte pred stiahnutím produktu. Pozrime sa však na to, čo nám IBM vo svojom kancelárskom balíku ponúka.

V prvom rade musíme uviesť, že všetky časti tohto kancelárskeho balíka nájdete v jednom jedinom pracovnom okne, čím sa značne odlišuje nielen od OpenOffice.org, ale aj mnohých iných kancelárskych balíkov. Nové dokumenty (ľubovoľného typu) otvára program ako nové záložky, čo osobne vnímam ako najväčší prínos tohto programu. Pretože súčasťou IBM Lotus Symphony je aj už spomínaný internetový prehliadač, nikoho zrejme neprekvapí, že aj on je vlastne iba samostatná záložka (vlastne viacero záložiek v závislosti od množstva otvorených „prehliadačov“). Samozrejme, pri presune na príslušný dokument sa podľa jeho typu automaticky mení aj menu programu.

Nástroj na tvorbu prezentácií

V oblasti textového a tabuľkového procesora či nástroja na tvorbu prezentácií nájdete v programe podobné možnosti, ako v kancelárskom balíku OpenOffice.org, pre ktorý je na internete pomerne široký počet návodov. Preto nemá zmysel, aby sme sa nimi podrobne zaoberali a preto iba spomeňme, že program okrem súborov typu OpenDokument umožňuje ukladať súbory aj vo formáte MS Office a na vstupe otvoriť aj súbory zo starších verzií programov Lotus (Lotus Word Pro, Lotus 1-2-3 či Lotus Freelance).

Pomocník

IBM Lotus Symphony ponúka prácu s makrami (programovací jazyk je, ako inak, StarOffice Basic) a podporuje aj plug-in moduly (tieto sú k dispozícii na domovských stránkach programu). Žiaľ, nie je možné do neho priamo vkladať rozšírenia, ktoré sú k dispozícii pre OpenOffice.org a tak isto nemá v tejto oblasti implementované všetky možnosti, napríklad v oblasti dialógových okien (hoci dialógové okná umožňuje definovať), takže nie je vždy možné ani jednoduché kopírovanie dialógových okien z makier OpenOffice.org.

Domovksá stránka s plug-in modulmi

Na druhej strane môžete mnohé makrá naprogramovať manuálne bez toho, aby ste museli oproti OpenOffice.org upravovať programový kód, prípadne môžete makrá nahrávať rovnakým spôsobom, ako je to v OpenOffice.org, takže v tejto oblasti nemusia všetci pociťovať obmedzenia. Pri tomto netreba zabúdať ani na pomerne bohatého pomocníka (samozrejme, jazykovo lokalizovaného), ktorý sa mi javí lepšie spracovaný, ako pomocník v OpenOffice.org – pravdaže, je určený pre celý balík IBM Lotus Symphony.

Správca makier

Žiaľ, kancelársky balík IBM Lotus Symphony je pomalší ako OpenOffice.org (o ktorého pomalosti sa už aj tak veľa diskutuje – našťastie v najnovších pripravovaných verziách je sľúbené značné zrýchlenie). Hoci IBM Lotus Symphony podporuje kontrolu pravopisu, slovník slovenského jazyka pre tento kancelársky balík zatiaľ nie je vytvorený. Na domovských stránkach sa síce dá stiahnuť súbor „updateSite_sk.zip“, tento však (zatiaľ) neobsahuje slovník.

Makro pre počítanie znakov

Na záver si dovolíme urobiť malé zhodnotenie – IBM Lotus Symphony rozhodne patrí do skupiny programov, ktoré svojimi možnosťami môžu osloviť celý rad používateľov, ktorí z ľubovoľného dôvodu nechcú používať komerčné programy MS Office, ale ktorým nevyhovuje napríklad grafické rozhranie OpenOffice.org či jeho derivátov (napr. Go-oo) či pomerne obmedzené možnosti iných kancelárskych programov, ktoré je možné používať zadarmo.

Download kancelárskeho balíku Lotus Symphony

Internet: IBM Lotus Symphony (pozor, pri sťahovaní sa používa Java Download Director).

Java Download Director

 

Neprehliadnite: