Internet pre všetkých podporuje novelizáciu telekomunikačného zákona

Redakcia Inet.sk  /  10. 04. 2003, 00:00

Občianske združenie Internet pre všetkých, ktorého hlavným cieľom je dosiahnutie lacnejšieho a rýchlejšieho internetu najmä pre domácnosti, podporuje novelizáciu telekomunikačného zákona (presnejšie zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách). Prikláňame sa k schváleniu novely predkladanej skupinou poslancov NR SR H. Arvaya, J. Bašku, J. Jasovského a P. Miššíka, ktorá zahŕňa aj uvoľnenie prístupu k tzv. miestnym vedeniam.

Novelizáciu telekomunikačného zákona podporuje Internet pre všetkých pre dva hlavné dôvody:

1, Posilnenie právomocí Telekomunikačného úradu SR ako regulátora relevantného trhu. TÚ SR by tak mohol pri vykonávaní regulácie z vlastnej iniciatívy alebo na požiadanie zainteresovaných strán vstupovať do rokovaní o uzatváraní zmlúv o prístupe a vzájomnom prepojení sietí.

2, Uvoľnenie miestnych vedení. V strednodobom výhľade bude mať dosah uvoľnenia miestnych vedení na dva najdôležitejšie problémy v procese informatizácie Slovenskej republiky a to sú cena internetu a nízke rozšírenie internetového pripojenia v domácnostiach. Schválenie novely by mohlo mať vplyv aj na zavedenie vysokorýchlostného pripojenia do internetu pomocou technológie ADSL.

---

Občianske združenie Internet pre všetkých podporuje budovanie informačnej spoločnosti na Slovensku, hlavným cieľom je dosiahnutie lacnejšieho a rýchlejšieho internetu pre všetkých. V súčasnosti združuje hlavne študentov rôznych vysokých škôl. Priemerný vek členov IPV je 19 rokov, najmladší člen má 12 rokov, naopak najstarší 24 rokov.

Podnetom na vznik združenia bola internetová petícia a protest proti zdražovaniu cien internetu na www.bystro.sk, ku ktorej sa pripojilo vyše 12 500 občanov a 500 internetových serverov a stránok. Cielom protestu bolo vyjadriť potrebu rýchlejšieho a lacnejšieho internetu na Slovensku.

---

Pre ďaľšie informácie kontaktujte:

Peter Polakovič
prezident IPV
0907 982 555
polakovic@inet.sk
ICQ: 169151795

Neprehliadnite: