Novela zákona o metrológii

Tlačový servis  /  04. 12. 2009, 00:00

Vláda Slovenskej republiky na svojej 182. schôdzi, ktorá sa konala 2. decembra 2009, schválila Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Návrh zákona vychádza z požiadaviek aplikačnej praxe a jeho cieľom je upraviť  v praxi nejednoznačné a obťažne vykonateľné ustanovenia, ktoré musia dodržiavať jednotlivé subjekty pôsobiace v oblasti metrológie na území Slovenskej republiky. Uvedený návrh zákona v plnej miere akceptuje požiadavky, ktoré sú kladené na meradlá, metrologické výkony, spotrebiteľsky balené výrobky a na metrológiu ako takú.

 

Medzi hlavné okruhy, ktoré upravuje predkladaná novela, patrí spresnenie niektorých definícií, týkajúcich sa meradiel, špecifikácia niektorých ustanovení týkajúcich sa overovania určených meradiel, spresnenie požiadaviek na  spotrebiteľsky balené výrobky, spresnenie niektorých požiadaviek na proces autorizácie a činnosť autorizovaných a registrovaných osôb, úprava rozsahu pôsobnosti Slovenského metrologického inšpektorátu a spresnenie ustanovení o výkone metrologického dozoru, spresnenie vzťahu k zahraničiu pri uvádzaní určených meradiel na trh a ich následnej metrologickej kontrole.

Pri tejto príležitosti Vás ÚNMS SR pozýva na bezplatný informačný seminár k tomuto zákonu, ktorý sa bude konať v piatok 11. decembra 2009 v Kongresovej sále Slovenského metrologického ústavu, Karloveská 63, Bratislava.

Cieľom seminára je oboznámiť zainteresované osoby s aktuálnym vývojom metrologickej legislatívy so zameraním na autorizované a registrované osoby.

Svoju účasť prosím potvrďte najneskôr do stredy 9. decembra 2009 na e-mailovú adresu erika.kraslanova@normoff.gov.sk, alebo na tel. č. 02/52 49 1147.

Neprehliadnite: