ADSL verzus dial-up, ISDN, bezdrôtová linka (MW) a pevná linka

Peter Polakovič  /  08. 04. 2003, 00:00

Aké sú výhody a nevýhody pripojenia prostredníctvom technológie ADSL pre užívateľov, ktorý doteraz používali pripojenie do internetu cez telefónnu, bezdôtovú a pevnú linku?

Dnes nám spoločnosť Slovanet zaslala tlačovú správu, v ktorej priložili aj porovnanie technológie ADSL s technológiami pripjenia do internetu, ktoré sú v súčasnosti prístupné pre užívateľov na Slovensku. Usúdili sme, že porovnanie je zaujímavé a týmto Vám ho chceme poskytnúť aj na týchto stránkach.

Aké sú výhody a nevýhody pripojenia prostredníctvom technológie ADSL pre užívateľa, ktorý doteraz používal pripojenie do internetu cez telefónnu linku (dial-up, ISDN)?

Pre užívateľov používajúcich pripojenie prostredníctvom vytáčaného (dial up) pripojenia, či už bežného alebo ISDN, sú najdôležitejšími výhodami rýchlosť a fakt, že ADSL je spoplatňované ako flatrate. Znamená to, že užívateľ naďalej nemusí sledovať dobu, počas ktorej je online - môže surfovať koľko chce. V prípade ponuky ADSL Štart sa obmedzenia netýkajú ani objemu prenesených dát.

Výhody ADSL
- prenos dát je minimálne14-krát rýchlejší ako pripojením analógového modemu 28 kbit/s a 3-krát rýchlejší ako cez ISDN 128 kbit/s
- nepretržité pripojenie bez potreby volania čísla internetového providera
- paušálny poplatok bez obmedzenia doby pripojenia
- poplatok nie je závislý na dennej dobe ani dĺžke pripojenia
- žiadne poplatky za impulzy
- žiadne limity prenesených dát
- prevádzka ADSL neobmedzuje telefonovanie - v dobe pripojenia je možné bez problémov telefonovať
- vysoké prenosové kapacity
- rýchle uskutočnenie pripojenia
- porovnateľné zriaďovacie náklady
- jednoduchá inštalácia

Nevýhody ADSL
- službu je možné využívať iba v jednej lokalite (služba je fyzicky viazaná na konkrétnu telefónnu prípojku, na ktorej je zriadená)
- prerušovanie spojenia (nevhodné pre budovanie VPN)
- rýchlosť pripojenia kolíše podľa technických vlastností konkrétnej telefónnej linky
- rýchlosť pripojenia kolíše podľa aktuálnej vyťaženosti celého systému


Aké sú výhody a nevýhody pripojenia prostredníctvom technológie ADSL pre užívateľa, ktorý doteraz používal pripojenie do internetu cez bezdrôtovú linku?

Užívatelia využívajúci „mikrovlnné“ pripojenie majú určité požiadavky na parametre pripojenia - či už je to garantovaná rýchlosť, rýchlosť odozvy alebo poskytovaný technický servis. Práve fakt, že na rozdiel od mikrovlnnej technológie (ktorá je plne v rukách poskytovateľa pripojenia) drôty, po ktorých bude realizované pripojenie prostredníctvom ADSL, patria tretej strane - Slovenským telekomunikáciám. Akékoľvek zmeny (napríklad rýchlosti) alebo technické problémy nebude teda možné riešiť okamžite. Užívateľ si musí zvážiť, čo pre neho predstavuje prioritu.

Výhody ADSL
- nižšie zriaďovacie náklady
- nížšie prevádzkové náklady - najmä pre tok dát smerom k užívateľovi
- neexistuje obmedzenie priamej viditeľnosti
- na kvalitu pripojenia nemajú vplyv atmosférické javy
- odpadajú nevýhody bezdrôtového pripojenia vo voľnom pásme - zahltenie pásma vo veľkých aglomeráciách

Nevýhody ADSL
- nižšia úroveň technickej podpory
- pripojenie bez možnosti SLA (Service Level Agreement - garantovanie dohodnutých parametrov pripojenia)
- vysoká agregácia užívateľov - čiastočné zdieľanie pásma
- dostupnosť služby závisí na kvalite a dĺžke telefónneho vedenia
- kapacita pripojenia závisí na kvalite a dĺžke telefónneho vedenia
- pripojenie sa aktivuje zadaním mena a hesla (podobne ako dial-up)
- nižšia flexibilita parametrov služby
- nemožnosť garantovať rýchlosť pripojenia
- častejšie prerušovanie pripojenia
- prevádzka je asymetrická - odchádzajúci tok dát je výrazne pomalší
- služba nebude dostupná na celom Slovensku - rozširovanie bude len pozvoľné


Aké sú výhody a nevýhody pripojenia prostredníctvom technológie ADSL pre užívateľa, ktorý doteraz používal pripojenie do internetu cez pevnú linku?

Užívatelia, ktorí využívajú pripojenie prostredníctvom metalických digitálnych okruhov, optických vlákien, prípadne technológie FWA, majú špeciálne požiadavky na kvalitu a charakter služby, rýchlosť a stabilitu pripojenia, od ktorých sa odvíja možnosť využívania ďalších aplikácií. Práve tieto požiadavky spôsobujú, že pre týchto užívateľov nie je pripojenie prostredníctvom ADSL dostatočne vyhovujúce.

Výhody ADSL
- nízke zriaďovacie náklady - nie je nutné zriaďovať samostatnú prípojku
- nižšie prevádzkové náklady

Nevýhody ADSL
- nízka úroveň technickej podpory
- pripojenie bez možnosti SLA (Service Level Agreement - garantovanie dohodnutých parametrov pripojenia)
- negarantovaná rýchlosť
- asymetrická prevádzka - nízka prenosová rýchlosť k užívateľovi
- vysoká agregácia užívateľov - čiastočné zdieľanie pásma
- nutnosť prihlasovania pri každom pripojení
- NAT (Network Address Translation)
- nie je možné prideliť viac IP adries
- obmedzenia pri budovaní VPN
- dostupnosť služby závisí na kvalite a dĺžke vedenia
- prenosová kapacita je obmedzená v závislosti na kvalite a dĺžke vedenia
- časté prerušovanie pripojenia
- službu je možné využívať iba v jednej lokalite (služba je fyzicky viazaná na konkrétnu telefónnu prípojku)
- služba nie je dostupná na celom území SR

zdroj: tlačová správa Slovanetu

Neprehliadnite: