Korporácia TVEL úspešne implementuje pokrokové technológie pre plávajúce jadrové elektrárne

Tlačový servis  /  01. 12. 2009, 00:00

Spoločnosť Mašinostrojiteľnyj zavod, dcérska spoločnosť výrobcu jadrového paliva TVEL, vykonala úspešné skúšky prepravného obalového súboru určeného na skladovanie a prepravu čerstvého jadrového paliva pre plávajúce energetické bloky. Spoločnosť Elemaš je výrobcom jadrového paliva pre plávajúce energetické bloky v rámci ruského projektu vytvorenia prvej plávajúcej jadrovej elektrárne na svete.

Skúšky sa vykonávali za účelom získania experimentálnych údajov potvrdzujúcich, že prevádzkové charakteristiky prepravného obalového súboru zodpovedajú požiadavkám tak ruských, ako aj medzinárodných bezpečnostných predpisov platných pre prepravu rádioaktívnych materiálov. Realizované testy ukázali, že prepravný obalový súbor zostáva neporušený a zabezpečuje ochranu paliva, ktoré sa v ňom nachádza.

Prepravný obalový súbor vyvinuli a vyprojektovali odborníci odboru hlavného konštruktéra spoločnosti Mašinostrojiteľnyj zavod a výrobu realizoval výrobný útvar tohto podniku. Na príprave a realizácii skúšok sa bezprostredne zúčastnili odborníci ústredného vedecko-výskumného laboratória.

 

Pozitívne výsledky dosiahnuté pri skúškach všetkých druhov potvrdili, že prepravný obalový súbor úplne vyhovuje všetkým predpísaným požiadavkám. V najbližšej dobe sa vypracuje dokumentácia potrebná na vydanie osvedčenia na konštrukciu prepravného obalového súboru a na prepravu v ňom čerstvého jadrového paliva pre plávajúce energetické bloky.

Skúšky sa vykonávali pod technickým vedením medzirezortnej komisie menovanej nariadením generálneho riaditeľa štátnej korporácie Rosatom Sergeja Kirilenka. Komisiu tvoria zástupcovia štátnej korporácie Rosatom, akciovej spoločnosti TVEL, akciovej spoločnosti Mašinostrojiteľnyj zavod, federálneho štátneho unitárneho podniku Štátne vedecké stredisko Ruskej federácie – Fyzikálny a energetický ústav (GNC RF-FEI - mesto Obninsk), federálneho štátneho unitárneho podniku Ruské federálne jadrové centrum – Celoruský vedeckovýskumný ústav experimentálnej fyziky (RFJC-VNII/F - mesto Sarov), Federálnej lekárskej a biologickej agentúry (FMBA), Federálnej služby pre ekologický, technologický a jadrový dozor (Rostechnadzor).

Neprehliadnite: