Spoločnosť Cisco odstraňuje bariéry v spolupráci medzi podnikmi

Tlačový servis  /  16. 11. 2009, 00:00

Spoločnosť Cisco uvádza produktové novinky v portfóliu kolaboratívnych technológií a vstupuje do dvoch nových trhových segmentov – podnikový sociálny softvér a hostované emailové služby. Ich spoločným cieľom je využitie kolaboratívneho potenciálu, ktorý majú online sociálne komunity, v biznise.

Nové produkty využívajú výhody videa a hlasovej komunikácie pre spoluprácu medzi jednotlivcami aj organizáciami vo všetkých sieťach a na všetkých zariadeniach.

 

 

 

Nové riešenia Cisco TelePresence, Cisco Unified Communications a Cisco WebEx prinášajú bohaté možnosti pre vzájomnú spoluprácu medzi podnikmi na báze video a hlasovej komunikácie ako aj možnosti monitorovania prítomnosti spolupracujúcich tímov. Technológie, ako nové produkty zjednotenej komunikácie, umožňujú bezpečnú „business-to-business“ (B2B) komunikáciu cez akúkoľvek IP sieť. Nové podnikové riešenia Cisco pre okamžité zasielanie správ (instant messaging) a monitorovanie prítomnosti, ktoré využívajú štandard Jabber XMPP, umožňujú používateľom rýchlo vyhľadať kolegov, spojiť sa a spolupracovať s nimi v rámci organizácie aj mimo nej.

 

Adresár organizácií a miest s technológiou Cisco TelePresence zjednodušuje plánovanie medzipodnikových TelePresence konferencií. Riešenia podnikového sociálneho softvéru zahŕňajú aj nový video systém, vďaka ktorému môžu spoločnosti vytvárať bezpečné video komunity. Ponuka hostovaných emailových služieb umožňuje IT oddeleniam využiť výhody tzv. cloud technológií pri súčasnom využívaní funkcií klienta Microsoft Outlook.

 

Nové produkty medianet (inteligentná sieť optimalizovaná pre médiá vysokej kvality) prinášajú lepšiu kolaboráciu pre koncových používateľov rôznych zariadení, aplikácií či klientov. Riešenia pre spracovanie médií znamenajú napríklad prepis hovoreného slova na text, alebo transkódovanie videa v reálnom čase, čo umožňuje zdieľanie akéhokoľvek obsahu v sieti pre akékoľvek koncové zariadenie.

 

Inovatívna vyhľadávacia platforma vykonáva dynamické označovanie sieťového obsahu. Takto v reálnom čase umožňuje v celej organizácii a vo všetkých aplikáciách zobrazovanie, kde používatelia môžu presne vyhľadávať najvhodnejších expertov alebo informácie.

 

Dnes oznámené nové produkty sú zákazníkom dostupné priamo v ich lokalite, na požiadanie alebo ako riešenie „softvér-ako-služba“ (SaaS), prípadne ich kombinácia. Môžu byť implementované na základe skutočných požiadaviek biznis procesov, nie obmedzení technológiami.

 

Hlavné fakty

 

  • Intercompany Cisco TelePresence Directory je adresár koncových bodov, organizácií a ľudí s technológiou Cisco TelePresence. Jeho súčasťou je aj virtuálny asistent.

 

  • Cisco TelePresence WebEx Engage je jednoduché riešenie integrujúce video medzi technológie Cisco TelePresence a Cisco WebEx.

  • Cisco Intercompany Media Engine umožňuje koncovým používateľom B2B komunikáciu prostredníctvom akejkoľvek IP siete. Maximalizuje takto sieťovú efektívnosť a znižuje náklady. Prináša B2B širokopásmové audio, hlas aj video s viacvrstvovou zabudovanou ochranou.

 

  • Systém Cisco Unified Communications 8.0 rozširuje podporu na širokú paletu koncových bodov, vrátane nových Cisco Unified IP telefónov a inteligentných telefónov pripravených na video a WiFi technológiu.

 

Mail, IM a Riadenie prezencie

 

  • Cisco WebEx™ Mail predstavuje nové riešenie hostovaných emailových služieb schopné spolupracovať s klientom Microsoft Outlook, podporou pre mobilné zariadenia a prístupom na web 2.0 bez prehliadača na základe štandardu AJAX. Prekonáva obmedzenia veľkosti tradičných mailových schránok. Bolo vytvorené pre odľahčenie IT oddelení a lepšie riadenie a prevádzku emailovej infraštruktúry.

 

  • S cieľom poskytnúť zabezpečené riešenia združeného riadenia prezencie a podporu pre podnikové instant messaging riešenia tretích strán, spoločnosť Cisco integrovala vo svojom kolaboratívnom portfóliu štandard XMPP.

 

Novátorský podnikový sociálny softvér

 

  • Cisco Show and Share je sociálny video systém, ktorý umožňuje organizáciám vytvárať a riadiť vysoko bezpečné video komunity. Poskytuje možnosť nahrávania, editovania a zdieľania video komentárov, hodnotení, označovania alebo RSS kanálov. Funkcia prepisu hovoreného slova na text umožňuje jednoduché vyhľadávanie vo videu.

 

  • Cisco Enterprise Collaboration Platform predstavuje podnikový portál sociálneho softvéru, ktorého súčasťou je podnikový adresár s funkciami sociálnych sietí. Jeho užívatelia môžu vytvárať tímy a komunity. Na rozdiel od dnešných portálov zameraných na dokumenty, sa tento portál sústredí na používateľov, čo im umožňuje prijímať rýchlejšie rozhodnutia.

 

Zariadenia pripravené na štandard medianet, ktoré optimalizujú siete pre video, hlas a kolaboráciu

 

Spoločnosť Cisco predstavila tri nové sieťové zariadenia, vďaka ktorým môžu zákazníci rozvíjať svoje IP siete na medianet siete. V kombinácii so smerovačmi Cisco Integrated Services Routers Generation 2 tak môžu používatelia rozšíriť súčasné kolaboratívne schopnosti o nové sieťové funkcie.

 

  • Zariadenia Cisco Media Experience Engine 3500 a Cisco Media Experience Engine 5600 umožňujú transkódovanie videa v reálnom čase, vďaka čomu môže byť akýkoľvek obsah zdieľaný v sieti pre akékoľvek koncové zariadenie.

 

  • Cisco Pulse predstavuje inovatívnu vyhľadávaciu platformu, ktorá dynamicky označuje obsah na sieti, čím používateľom umožňuje presné a rýchle vyhľadávanie a využívanie najvhodnejších expertov a informácií.

Neprehliadnite: