Víťazi Festivalu vedy a techniky postúpili na množstvo atraktívnych svetových a európskych súťaží

Tlačový servis  /  13. 11. 2009, 00:00

Asociácia pre mládež, vedu a techniku aj tento rok pripravila počas novembrového TÝŽDŇA VEDY národnú súťaž a zároveň aj prehliadku vedecko-technických projektov a výskumných prác mladých ľudí do 20 rokov Festival vedy a techniky 2009, ktorý sa uskutočnil v Bratislave, v dňoch 5.11.-7.11.2009, v priestoroch Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave.

Realizáciou podujatia sme prispeli k vyzdvihnutiu vzdelania mladých ľudí v
oblasti vedy ako cesty k vedomostiam, diskutovali sme o vedeckých
problematikách, hľadali sme spojitosť medzi mladými ľuďmi a vedou, budovali
sme občiansku spoločnosť a medzinárodnú spoluprácu.

Záštitu nad podujatím prevzal J. E. pán Ivan Gašparovič, prezident
Slovenskej republiky

Na Festival vedy a techniky prijali pozvanie aj predstavitelia našich
partnerských organizácii z Belgicka, Španielska, Česka, Poľska, Maďarska a
Nemecka čím sa vytvárajú dobré podmienky na výmenu skúseností a nadväzovanie
priateľstva medzi mladými ľuďmi. Podujatie dáva mladým vedátorom možnosť
prezentovať výsledky svojej výskumnej a pozorovateľskej práce verejnosti,
diskutovať s odborníkmi z jednotlivých vedeckých a technických disciplín.

Záujemcovia prihlásili svoje projekty v nasledujúcich kategóriách:
Biochémia, Bunková a molekulárna biológia, Environmentálny manažment,
Environmentálne analýzy, Energie a preprava, Fyzika a astronómia, Chémia,
Lekárstvo a zdravie, Matematické vedy, Mikrobiológia, Počítačové vedy,
Spoločenské vedy, Technika: elektrická a mechanická technika, Technika:
technológie a biotechnológie, Vedy o rastlinách, Vedy o zemi, Vedy o
zvieratách.

Víťazi Festivalu vedy a techniky budú v roku 2010 reprezentovať Slovensko so
svojimi vedeckými prácami na:

A/ svetovej súťaži International Science and Engineering Fair - Intel ISEF,
9. - 14. mája 2010, San Jose, California, USA
Matej Veis a Juraj Hašík
Projekt: Metóda určenia znečistenia vody a kontaminácie pôdy
Marek Buchman
Projekt: Využitie špecificky substituovaných imínov pri syntéze prekurzorov
liečiva Stobadínu, resp. jeho analógov
Ján Hoffmann
Projekt: Analýza najoptimálnejšej evakuácie z uzavretých priestranstiev

B/ medzinárodnej olympiáde udržateľného rozvoja I-SWEEEP, 14. - 19. apríla
2010, Houston, Texas, USA
Martin Šuník
Projekt: 6 - nohý chodiaci robot
René Link
Projekt: Inovácia počítadla osí na úsekoch autobloku

C/ prestížnej výstave mladých vedcov ESE (Expo Science Europe), 4. - 6. júna
2010, Moskva, Rusko
Ondrej Šofranko a Andrej Baldovský
Projekt: Experimentálne štúdium tvaru elektrického výboja vo vzduchu
Lukáš Svoboda a Tomáš Poljak
Projekt: Vplyv kvapalín rôznej viskozity na hardware počítača

a na ďalších európskych súťažiach v Bruseli, Namure, Barcelone, Zaragoze,
Amsterdame...
Vynikajúce projekty boli odmenené napríklad cenou dekana Prírodovedeckej
fakulty UK, cenami od amerických vedeckých spoločností udelené
prostredníctvom Science Servis USA, medzi ktorými je napríklad šek na 200
dolárov či diplom vedecko-technickej spoločnosti v YALE a mnoho ďalších
vecných cien.

Možnosť zúčastniť sa na podujatiach ako je Festival vedy a techniky je
silnou motiváciou a príležitosťou pre mladých autorov projektov otvoriť sa
novým inšpiráciám, priateľstvám a tvorivosti. Pomáhame im naplniť ich
predstavy zo všetkých síl, pretože veríme, že podporovať rozvoj vzdelávania
a záujem o vedu sa oplatí.

Viac informácií o projekte Festival vedy a techniky nájdete na
www.festivalvat.sk
Kontakt:
Ing. Gabriela Kukolová, amavet@amavet.sk, tel.: 0905 430069
Ing. Jozef Ristvej, PhD., j.ristvej@amavet.sk, tel.: 0903 310246

Neprehliadnite: