Výskum ROI pre SEO a PPC - limitácie

Juraj Sasko  /  17. 11. 2009, 09:11

Po vyšpecifikovaní cieleného užívateľa pre našu internetovú marketingovú kampaň sa dostávame do tretej fázy výskumu návratnosti investícií (ROI) pre optimalizáciu pre vyhľadávače (SEO) a pay per click reklamy (PPC). A to k samotnému plánovaniu stratégie pre kampaň, ktorému však predchádza určenie a vysporiadanie sa s limitáciami, ktoré daný projekt môžu a budú sprevádzať.

Tie si musíme pred samotnou stratégiou určiť. Jedná sa hlavne o vnútrofiremné limitácie ako napríklad počet ľudí, ktorí môžu byť na projekt vyčlenení, ich voľnosť a schopnosti riadiť a realizovať internetovú marketingovú kampaň.

Veľmi dôležitou a v mnohých prípadoch aj neprekonateľnou prekážkou sú financie, teda rozpočet vyhradený na podobné aktivity. Treba si určiť priority a podľa nich postupovať, aby to nedopadlo tak, že sa za uvoľnené finančné prostriedky spravia najmenej dôležité alebo finančne najneefektívnejšie súčasti kampane a na zvyšok sa bude musieť čakať do ďalšieho rozpočtového roku.

Ďalšou limitáciou sú pomery a interná stratégia v spoločnosti. Tento bod sa samozrejme týka hlavne väčších firiem, ktoré majú stanovenú stratégiu a plán rozvoja pre kratšie aj dlhšie časové horizonty a možno práve internetový marketing medzi ne nepatrí. V tom prípade sú dve možnosti, presadiť ho alebo naň zabudnúť.

Existujú však aj limitácie, ktoré sa netýkajú spoločnosti ako takej, ale skôr trhu, na ktorom pôsobí. Ak predávate luxusné plachetnice, tak slovenský trh nebude tým ideálnym, podobne by ste dopadli, keby ste predávali lyže na Bahamách. Ale tieto pravidlá platia v konečnom dôsledku pre celú trhovú ekonomiku a stratégie, nie len pre internetový marketing. Pri internetovom marketingu je však oveľa jednoduchšie na podobné, veľakrát jednoznačné veci, zabudnúť.

Konkurencia na trhu môže tiež zamiešať karty, hlavne keď je silná a na trhu dlhšie zabývaná. V takomto prípade je dobré odpozorovať stratégiu konkurentov a vylepšiť ju vo svoj prospech.

Keď už máme vyriešené limitácie, to znamená, že sme vyčlenili ľudí pre projekt, rozpočet a sme si istí, že náš cielený trh obsahuje aj typ klientov, o ktorých nám primárne ide, nebráni nám už nič v tom, aby sme sa pustili do konkrétneho plánovania internetového marketingového projektu.

Juraj Sasko Visibility - internetový marketing

Neprehliadnite: