HP BladeSystem Matrix výrazne urýchľuje nasadenie riešení z prostredia Oracle

Tlačový servis  /  29. 10. 2009, 00:00

HP predstavila nový rad serverov HP BladeSystem Matrix, ktorý je navrhnutý špeciálne pre nasadenie riešení spoločnosti Oracle. Tieto serverové riešenia HP umožňujú firmám rýchlejšie reagovať na aktuálne obchodné príležitosti a optimalizovať investície do IT technológií.

HP BladeSystem Matrix obsahuje starostlivo zostavené šablóny Oracle, ktoré zjednodušujú nasadenie aplikácií a tak predstavuje prelom v možnostiach využívania konvergovaných systémov zložených zo serverov, dátových úložísk a sieťových prvkov. Vďaka kombinácii riešení HP BladeSystem Matrix a šablón Oracle môžu zákazníci uviesť do prevádzky všetky servery, dátové úložiská a sieťové prvky potrebné na beh aplikácií Oracle rádovo v minútach, namiesto niekoľkých dní, ako to bývalo doteraz.

„Zákazníci vyžadujú stále náročnejšie využitie dátových centier, vyššiu produktivitu zamestnancov a možnosť rýchleho prispôsobenia svojej infraštruktúry aktuálnemu vývoju trhu,“ povedal Jim Jackson, viceprezident pre marketing a riešenia oddelenia HP Infrastructure Software and Blades. „Vzhľadom k tomu, že HP prevádzkuje na svojich serveroch väčší počet aplikácií od Oracle ako ktorýkoľvek iný výrobca, veľmi dobre vieme, ako naše servery pre prostredie Oracle optimalizovať. Vďaka tomu teraz môžu zákazníci zúročiť naše znalosti a skúsenosti nasadením systému BladeSystem Matrix a Oracle šablón.“

Spoločnosť HP je veľmi dôležitým partnerom pre Oracle. Už niekoľko rokov naše tímy úzko spolupracujú na poskytovaní špičkových riešení integrujúcich hardwarové technológie HP a software Oracle,“ povedal Stephen Boyle, viceprezident pre strategické aliancie v spoločnosti Oracle. „Prechod firiem ku konvergovaným riešeniam serverovej, úložnej a sieťovej infraštruktúry poskytne HP a Oracle ďalšiu príležitosť dodať spoločné škálovateľné riešenia založené na platformách HP s prostrediami Oracle VM a Oracle Grid, ktoré môžu firmám pomôcť výrazne zjednodušiť a znížiť náklady na prevádzku dátových centier.“

Konvergovaná infraštruktúra maximalizuje obchodný potenciál

Vďaka novému riešeniu BladeSystem Matrix Application Infrastructure Template kit môžu zákazníci organizovať a automatizovať činnosť aplikácie Oracle PeopleSoft s Oracle 11g v troch možných úrovniach a jednoducho si prispôsobiť preddefinované šablóny svojim špecifickým požiadavkám pre optimálnu prevádzku vlastných dátových centier. Prednastavené pracovné postupy umožňujú prípadné rýchle rozširovanie infraštruktúry podľa aktuálneho vývoja trhu a obchodných príležitostí.

Riešenie HP BladeSystem Matrix v prostredí Oracle umožňuje zákazníkom:

  • Prerozdeľovať výkonové prostriedky na pokrytie dynamických podnikateľských potrieb aplikačnej infraštruktúry pomocou preddefinovaných šablón a samoobslužného centra pre poskytovanie dátových zdrojov. Nové aplikácie môžu byť teraz uvedené do prevádzky už rádovo v minútach, oproti doterajšiemu časovému horizontu niekoľkých dní.

  • Transformovať dátové centrá do nízkonákladovej zdieľanej infraštruktúry, ktorá zdvojnásobuje produktivitu správcov systému odstránením alebo automatizáciou pôvodne manuálnych rutinných úloh.

  • Maximalizovať hodnotu firemných investícií do technológií prostredníctvom integrácie riešení HP a Oracle vedúcej k vytvoreniu flexibilnej architektúry so zdieľaným prístupom k službám pri zachovaní terajších sád nástrojov a procesov v ich dátových centrách.

Ďalšie informácie o prostredí Oracle na systémoch HP BladeSystem Matrix sú k dispozícii na webu www.hp.com/go/matrix.

Nové referenčné konfigurácie HP pre prostredie Oracle

Referenčné konfigurácie spoločnosti HP pre prostredie Oracle predstavujú inštrukcie pre nasadenie vybraných riešení spoločnosti HP, ktoré sa najviac osvedčili v rámci spoločného vývoja, testovania a prevádzky kombinovaných systémov HP a Oracle. Nové referenčné konfigurácie HP pre prostredie Oracle ponúkajú firmám najlepšie postupy zamerané na:

  • Zaistenie vysokej dostupnosti referenčných HP riešení pre architektúry s Oracle Database 11g orientované na služby (Service Oriented Architecture, SOA).

  • Lineárne škálovania pre on-line spracovanie transakcií prostredníctvom rozšíriteľnej Oracle Database 11g na referenčnej architektúre HP ProLiant DL785.

  • Využitie plného potenciálu architektúry Oracle Grid vďaka optimalizácii nákladov na prevádzku automatizovaného online serveru v ekonomicky výhodnom prostredí HP Scalable NAS a HP BladeSystem. Nová referenčná architektúra „HP Virtual Server Environment Reference Architecture for Oracle Grid on HP Integrity server blades“ je už aktuálne v predaji.

Ďalšie informácie o tejto novej ponuke sú k dispozícii na webe www.hp.com/go/oracle.

Vylepšenie virtualizácie dátových úložísk s HP a Oracle

HP StorageWorks ponúka rad riešení pre virtualizáciu dátových úložísk, ktoré umožňujú zákazníkom konsolidovať a modernizovať ich infraštruktúry v prostredí Oracle, vďaka čomu môžu znížiť prevádzkové náklady, zvýšiť výkonnosť a rozšíriť celkové možnosti využitia IT infraštruktúry. Okrem toho sa flexibilné dátové úložisko dokáže rýchlejšie prispôsobiť rastúcim požiadavkám zákazníkov na úložnú kapacitu.

Napríklad riešenie HP LeftHand P4000 SAN umožňuje zákazníkom maximálne využiť výhody virtualizácie serverov, vrátane konsolidácie a zjednodušenej administrácie. Systém sa dá veľmi jednoducho spravovať, ponúka takpovediac neobmedzené možnosti škálovania a poskytuje vysokú dostupnosť prostredníctvom vzdialeného prístupu. Spoločnosť Oracle okrem toho nedávno odporučila svojim zákazníkom využívajúcim prostredie Oracle VM jeho kombináciu s dátovými úložiskami HP LeftHand a servermi HP ProLiant DL380 G6 ako optimálne, vysoko spoľahlivé integrované riešenia.

Spoločnosť Grocery Outlet Inc. si zvolila riešenie HP LeftHand Network P4000 SAN ako kľúčový prvok pre správu svojho dátového toku spojeného s prevádzkou vlastnej kľúčovej finančnej aplikácie využívajúcej prostredie Oracle Database.

Riešeniam HP dlhodobo dôverujeme vďaka ich spoľahlivosti pri zaisťovaní chodu a zázemia pre kľúčové obchodné aplikácie. Spoločnosť HP nám tiež pomohla splniť naše hlavné strategické ciele v oblasti IT infraštruktúry, pripravila pozíciu pre ďalší rast a ponúkla najnižšie vstupné náklady na virtualizáciu,“ povedal Gordon Yee, správca siete v spoločnosti Grocery Outlet Inc. „S riešením HP LeftHand SAN dokáže naša spoločnosť výrazne ušetriť náklady na energiu a prevádzku dátového centra, pretože k prevádzke 10TB dátového úložiska stačí len dva servery HP LeftHand.“

Ďalšie informácie o riešení HP StorageWorks pre prostredie Oracle sú k dispozícii na webe www.hp.com/storage/oracle a www.hp.com/go/lefthandnetworks.

Neprehliadnite: