Už to nie je zábava, je to o peniazoch

Tlačový servis  /  13. 09. 2009, 00:00

V poradí štvrtý ročník konferencie Judgment Day bol zameraný na trendy, vízie, najnovšie bezpečnostné hrozby, správanie používateľov a taktiky cyber kriminality. TEMPEST spolu s partnermi ukázal v reálnom prostredí rôzne spôsoby úniku informácií a predstavil nástroje a postupy na ich ochranu. Na konferencii vystúpili prednášatelia z IBM, McAfee, SafeNet, Symantec, Tripwire a TEMPEST-u. Kľúčovou osobnosťou, ktorá odštartovala blok prednášok, bol Ofer Valencio Akerman.

It is no fun anymore, it is about money.” To bola nosná myšlienka, ktorá odznela v slovách Ofera Akermana. Ohrozenia a prieniky do informačných systémov už dávno nie sú motivované snahou niečo si dokázať, byť cool, ale sú snahou o maximálny profit. Cyber kriminalita sa dnes dostáva do rúk organizovaných skupín, ktorých cieľom je zarobiť peniaze finančnými podvodmi, priemyselnou špionážou alebo vydieraním. „Ochrana pred hrozbami spočíva v poznaní svojho biznisu a v poznaní a eliminácii rizík, ktoré ho ohrozujú. Rozhodnutia musia prichádzať z manažmentov firiem, nielen od IT a security špecialistov. Definujte a prehodnocujte riziká, prijímajte konkrétne opatrenia nielen na úrovni technológií, ale aj na úrovni procesov a správania sa používateľov,“ to je odkaz Ofera Akermana.

 

Judgment Day ukazuje, že pohľad na informačnú bezpečnosť sa v čase výrazne mení. Na prvom ročníku pred štyrmi rokmi sme sa venovali hackingu. Dnes spolu s našimi partnermi prezentujeme zákazníkom posun k prevencii, k procesnému a psychologickému pohľadu na informačnú bezpečnosť, či posun k vynucovaniu ochrany osôb a majetku. Je pomerne jednoduché zabrániť úniku informácií, ak sa o ne uchádza neautorizovaný subjekt. Predstavte si, čo všetko môže nastať, ak je osoba oprávnená pristupovať k dátam motivovaná ich odcudziť. Ak je oprávnený zamestnanec pod tlakom alebo je vydieraný, môže spôsobiť škody ohrozujúce existenciu vašej organizácie,“ vraví Peter Krásny, generálny riaditeľ TEMPEST-u.

 

Na konferencii sa zúčastnilo vyše 80 zástupcov firiem z celého Slovenska, médií a verejnej správy. Organizátorom bola spoločnosť TEMPEST, partnermi podujatia boli IBM, McAfee, SafeNet, Symantec a Tripwire. Viac informácií nájdete na www.tempest.eu.

Neprehliadnite: