SAP je pripravený na nepredvídané situácie

Tlačový servis  /  06. 10. 2009, 00:00

Systém SAP Business Continuity Management (SAP BCM) nemeckého softvérového producenta SAP získal certifikáciu od TÜV Nord CERT. Renomovaná certifikačná organizácia ocenila postupy, ktoré v prípade nutnosti umožňujú spoločnosti SAP zvládať neočakávané situácie, prípadne sa im úplne vyhnúť.

Certifikovaný BCM systém slúži ako ochrana pred hrozbami, ako sú epidémie s veľkým počtom chorých zamestnancov, či prírodné katastrofy. Rovnako pomáha zvládať situácie v prípadoch výpadku dodávok energií, problémov súvisiace s informačnými technológiami, politickými zmenami alebo inými udalosťami, ktoré môžu zasiahnuť do procesov a fungovania firmy.

Spoločnosť SAP dokázala, že je schopná udržať úroveň svojich služieb aj v prípade vážnych udalostí. Je najlepším možným spôsobom pripravená na nepredvídané situácie,” hovorí Joachim Friedrich, auditor certifikačnej spoločnosti TÜV Nord CERT.

Neprehliadnite: