Prechod z riešení Sun na HP servery ušetrí náklady firiem takmer dvojnásobne

Tlačový servis  /  03. 08. 2009, 00:00

Zákazníci, ktorí prešli na technológie HP, potvrdzujú až 80 % úspor nákladov na hardvér a 60 % úspor nákladov na údržbu serverov

Spoločnosť HP ohlásila nový program podpory pre rastúcu skupinu zákazníkov Sunu, ktorí uvažujú o prechode na finančne výhodnejšiu a stabilnejšiu serverovú a úložnú platformu.

Program HP Sun Complete Care(1) spája jedno z najširších technologických portfólií na trhu a skúsený tím profesionálov HP so širokým radom prechodových a modernizačných služieb, ktoré vytvoria zákazníkom pridanú hodnotu.

Za posledných šesť mesiacov sa viac ako 100 zákazníkov vo svete rozhodlo pre migráciu na serverové a úložné platformy HP, aby podstatne zvýšili návratnosť svojich investícií. Zákazníci spoločnosti Sun majú v priemere až o 80 % vyššie celkové náklady na vlastníctvo serverov Sun SPARC, než zákazníci, ktorí používajú servery HP Integrity.(2) Pre mnohé aplikácie tiež platí, že ich prevádzka na serveroch SPARC je podstatne drahšia, než na serveroch HP. Napríklad prevádzka databázy Oracle na platforme SPARC stojí na procesorové jadro o 50 % viac, než na serveri HP Integrity.(3)

Prechodom na prostredie HP zákazníci môžu začať ťažiť z niekoľkodesaťročných skúseností HP a jej partnerov s minimalizáciou nákladov na prevádzku IT. Program HP Sun Complete Care ponúka doteraz najjednoduchšiu možnosť prechodu. Zákazníkom poskytuje široký rad špecializovaných služieb, podporných programov a finančných výhod. Medzi ne patrí vypracovanie analýzy obchodného prípadu, vyhodnotenie, návrh, migrácia a podpora, možnosť financovania, vzdelávacie programy a využitie protihodnoty staršieho hardvéru a softvéru pri nákupe nových produktov. Okrem toho HP v rámci svojich „zelených“ iniciatív zaistí ekologickú likvidáciu vyradených alebo zastaraných technologických produktov.

Využitím serverov HP s operačným prostredím Solaris zákazníci môžu podstatne ušetriť. Rovnako sa môžu rozhodnúť pre migráciu na Linux, HP-UX alebo Microsoft Windows®. Pre zjednodušenie prechodu ponúka HP svojim zákazníkom spoločný bod tak pre nákup, ako aj pre podporu životného cyklu Solarisu na serveroch HP. Voľba serverov HP pre aplikácie, založené na Solarise, poskytuje zákazníkom vynikajúci výkon, škálovateľnosť a možnosti virtualizácie. So špičkovými službami podpory Technology Services, HP ponúka zákazníkom úplnú istotu pre rozvoj ich biznisu, s plnou kontrolou nad nákladmi.

K pridanej hodnote pre zákazníkov tiež patria:

  • vyššia spoľahlivosť, inovácia a spravovateľnosť štandardizovaných serverov HP;

  • eliminácia rizík, spojených s prechodom a výkonnosťou vďaka službám HP, ktoré podporujú celé serverové, úložné a sieťové prostredie Solaris;

  • nižšie prevádzkové náklady vďaka integrácii Solarisu 10 s nástrojmi HP pre správu a prevádzku serverov HP.

Spoločnosť BT Vision, poskytovateľ on-demand služieb pre zákazníkov širokopásmového pripojenia British Telecomu, ušetrila s technológiou HP 60 % nákladov na údržbu serverov a 80 % nákladov na hardvér. Zároveň podstatne zvýšila svoje príjmy, a to vďaka desaťkrát rýchlejšiemu chodu solarisových aplikácií na blade serveroch HP Proliant BL460c. V súvislosti s tým sa spoločnosti podarilo viac než strojnásobiť svoju zákaznícku kapacitu z 300 000 na viac než milión, bez toho, aby došlo k nárastu požiadaviek na priestor alebo napájanie.

„HP nám pomohla udržať sa v rámci našich požiadaviek na kapacitu a napájanie pri zachovaní rovnakého finančného rozpočtu, čo Sun nedokázal“, povedal Philip Buckley-Mellor, návrhár v spoločnosti BT Vision. „Nič z toho by nebolo možné bez odbornosti spoločnosti HP a kvality ich serverov, dátových úložísk a softvéru. Okrem toho, každý server HP BladeSystem okamžite po inštalácii pracoval až osemkrát rýchlejšie, než doterajšie vybavenie a po vyladení sú tieto servery viac ako desaťkrát rýchlejšie.“

Vedúce pozície HP prinášajú výsledky a dlhodobú záruku

Podľa údajov správy IDC Server Tracker za prvý štvrťrok tohto roku(4) HP patria vedúce pozície v niekoľkých hlavných kategóriách počítačového priemyslu, vrátane celkového počtu dodaných serverov, množstva dodaných serverov x86 a tržieb. Navyše, široké portfólio systémov a služieb HP rieši rozsiahle spektrum potrieb zákazníkov, od malých a stredných firiem až po kriticky dôležité aplikácie, cloud a široko škálované implementácie.

„Keď sa stretávam so zákazníkmi a partnermi Sunu, dávajú mi jednoznačne najavo, že potrebujú stabilnejšieho poskytovateľa technológií s osvedčenými riešeniami, dlhodobými produktovými plánmi a solídnou budúcnosťou“, povedal Paul Gottsegen, viceprezident integrovaného marketingu podnikových serverov a úložísk v spoločnosti HP. „Prechodom na technológie HP zákazníci Sunu získajú výrazné výhody tak z technologického hľadiska, ako aj z hľadiska návratnosti investícií.“

Odbornosť HP uľahčuje zákazníkom prechod a podporu ich prostredí

Pomocou programu HP’s Sun Complete Care môžu zákazníci podstatne znížiť svoje celkové náklady na infraštruktúru. Jednotlivé prvky programu im umožňujú:

  • znížiť náklady a riziká vďaka bezplatnej migrácii a vyhodnoteniu nákladov na vlastníctvo;

  • odložiť splátky až o 90 dní u nových prenájmov HP a využiť ponuku lízingu s nulovým navýšením do 31. októbra;

  • získať 15 %-ný kredit protihodnotou alebo „zelenou“ likvidáciou pri nahradení serverov Sun SPARC servermi HP Integrity alebo HP ProLiant DL785;

  • zvýšiť spoľahlivosť serverov prechodom zo Solarisu na serveroch Sun na HP-UX v3 na serveroch HP Integrity. Protihodnotou za Solaris môžu zákazníci získať 50-85 % zľavy z ceny systému HP-UX 11i;

  • získať až 30 %-nú zľavu z ceny školení a podpory.

Test TCO Challenge prezradí potenciálne úspory

HP ponúka zákazníkom päťminútový test Sun TCO Challenge, s pomocou ktorého si ľahko utvoria predstavu o potenciálnej finančnej úspore pri prechode na HP.

Ďalšie informácie poskytne spoločnosť HP a jej partneri, ktorých zoznam môžete nájsť na webe http://h71028.www7.hp.com/enterprise/us/en/migrate-to-hp/sun-complete-care.html.

Viac informácií o možnostiach migrácie na HP platformu na Slovensku môžete získať na adrese miroslav.franek@hp.com.

Neprehliadnite: