Postup víťazov FVaT na medzinárodné súťaže v USA

Tlačový servis  /  14. 04. 2009, 00:00

O pár dní sa výhercovia národnej súťaže Festival vedy a techniky 2008, kde mali možnosť súťažiť žiaci a študenti so svojimi vedeckými projektmi, vydajú reprezentovať Slovensko na dve prestížne medzinárodné podujatia, ktoré sa konajú v USA.

1.) I – SWEEEP FAIR, 15. – 20. apríl 2009, Houston, štát Texas, USA

I–SWEEEP FAIR  je medzinárodná olympiáda udržateľného rozvoja a znamená 3E – Energy, Engineering, Enviroment a je pripravená pre všetkých mladých vedátorov vo veku do 20 rokov, študujúcich na strednej škole.

Každý deň čelíme rôznym problémom, medzi ktorými je aj trvalá udržateľnosť rozvoja. Poslaním projektu je preto ukázať ľudstvu praktické riešenia výziev v oblastiach energetiky, inžinierstva, životného prostredia a kompromisov, ktoré je potrebné dosiahnuť pri budúcom rozvoji ľudstva.

Projektovej olympiády sa zúčastní dvojica študentov z Gymnázia v Liptovskom Hrádku, ktorí budú obhajovať svoj víťazný projekt pred rovesníkmi i širokou verejnosťou z celého sveta:

 

Roman Hapčo (18) z Liptovského Hrádku a Nikola Chaloúpková (19) z Liptovského Mikuláša budú zastupovať Slovensko s projektom: Metodicko – praktická príručka o povrchových a pitných vodách. Projekt sa zaoberá vytvorením príručky o povrchových a pitných vodách, ktorá má slúžiť ako učebná pomôcka pre žiakov ZŠ a žiakov prvých a druhých ročníkov SŠ, pričom má obohatiť hodiny ekológie a urobiť ich zaujímavejšími. Obsahuje napr. základný chemický rozbor povrchových vôd, atď.

 

2.) Intel ISEF, 8. – 15. máj 2009, Reno, štát Nevada, USA

Intel ISEF - veľtrh International Science and Engineering Fair, sponzorovaný spoločnosťou Intel od roku 1997 je najväčším podujatím v oblasti vedy, kde sa svetu predstavujú najnádejnejší mladí vedci a vynálezcovia. V roku 2009 sa súťaž uskutoční v meste Reno v štáte Nevada, USA. Finalisti pochádzajúci z niekoľkých desiatok tisícov mladých vedcov sa zapoja do súťaže a zúčastnia sa cca. 560 regionálnych akcií pridružených k Intel ISEF po celom svete (aj na Slovensku cez Festival vedy a techniky), aby sa svetového podujatia mohli zúčastniť.

Veľtrh organizuje od roku 1950 nezisková organizácia Science Service, ktorej cieľom je prostredníctvom publikačnej a osvetovej činnosti zvýšiť pochopenie a ocenenie vedy medzi ľuďmi v každom veku. Ďalšie informácie o spoločnosti Science Service alebo o veľtrhu Intel ISEF nájdete na stránkach: http://www.sciserv.org.

 

Súťaže Intel ISEF sa tohto roku zúčastnia študenti Gymnázia sv. Tomáša Akvinského v Košiciach:

 

Tomáš Sabadoš (18) a Michal Síkora (19) z Košíc budú reprezentovať Slovensko s projektom: Tečenie magnetických kvapalín s voľným povrchom. V projekte skúmajú tečenie magnetickej kvapaliny s voľným povrchom, formovanie kvapiek a vplyv magnetického poľa, pričom je práca venovaná experimentálnemu štúdiu vytekania magnetickej kvapaliny otvorom v širšej nádobe a vplyvu magnetického poľa na rozpad súvislého prúdu kvapky.

 

A taktiež študent Gymnázia, Exnárova 10, Košice:

 

Martin Paňko (19) z Košíc sa Intel ISEF zúčastní s projektom: Počítačová simulácia avaskulárneho rastu tumoru s chirurgickou terapiou, ktorý sa zaoberá navrhnutím diskrétneho matematicko-fyzikálneho modelu malígneho biologického tkaniva na celulárnej a extra celulárnej úrovni, pričom účelom modelu je skúmanie rastu planárneho, "in vitro" tumoru na kvantitatívnej a kvalitatívnej úrovni.

 

Neprehliadnite: