UPC Slovensko s licenciou na internet

Peter Polakovič  /  21. 02. 2003, 00:00

Spoločnosti UPC Slovensko, s.r.o. bola udelená licencia na zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej telekomunikačnej siete (VTS) na území Bratislavy. Presnejšie ide o káblový distribučný systém určený pre obojsmerné šírenie signálov za účelom poskytovania VTS prístupu k sieti internet a verejnej dátovej telekomunikačnej služby prenosu hlasu prostredníctvom siete internet.

20. februára 2003 si spoločnosť UPC Slovensko, s.r.o. prevzala na Telekomunikačnom úrade SR rozhodnutie o udelení licencie na zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej telekomunikačnej siete.

Táto licencia nemá právo exluzivity. Úrad udelí podobnú licenciu aj ďalším právnickým osobám, ktoré podajú žiadosť a splnia podmienky ustanovené v zákone o telekomunikáciách. Úrad preskúmal žiadosť o udelenie licencie, ktorú koncom decembra 2002 podala spoločnosť UPC Slovensko, a zistil, že žiadateľ splnil všetky zákonné podmienky pre udelenie licencie podľa § 15 a § 16 zákona o telekomunikáciách.

Informáciu poskytol Roman Vavro, hovorca TÚ SR

Záznam spoločnosti UPC už pribudol na stránkach Slovenského peeringového centra (http://www.six.sk). Čo si myslíte, budeme mať v Bratislave (možno neskôr na celom Slovensku) internet cez UPC?

Neprehliadnite: