Podpora internetu iba na papieri

Peter Polakovič  /  26. 03. 2002, 00:00

Vo svete sa stal a stáva internet hybnou silou rastu ekonomiky, médiom ktoré zabezpečuje kvalitnejšiu a efektívnejšiu formu komunikácie. Zabezpečuje spoločensky najdôležitejšie role vzdelávania a informovania. Internet je podporovaný, cenovo prístupný, jednoducho má svoje dôležité miesto v spoločnosti.

Ale na Slovensku je to naopak a aj napriek dennodenným vyhláseniam politikov o podpore informatizácie a internetizácie Slovenskej republiky – či sa už jedná o poslancov, ministrov či dokonca samotného premiéra – sa v praktickej rovine nedeje nič. Väčšina takýchto vyhlásení smeruje na Slovensko zo zahraničia a je len vecou času, kedy zahraničie zistí že si v tomto smere neplníme medzinárodné povinnosti a vôbec to nie je tak ako to najvyšší predstavitelia Slovenska vo svojich vyhláseniach deklarujú.

Pred volbami sa nemožno čudovať, no väčšina príslubov neprišla v čase aktivizácie občanov vo forme protestov, boli tu už dávno predtým. Práve občanov tejto a nie inej krajiny zužujú problémy cenovej politiky monopolného poskytovala internetu formou dial-up, hoc politici sa správajú ako keby tu bolo všetko v najlepšom poriadku. Na jednej strane sa uverejňujú na internete materiály z rokovania Vlády, no na strane druhej je pre absolútnu väčšinu občanov tejto krajiny internet cenovo neprístupnou komoditou a k materiálom sa nedostanú. Zásadným problémom sa stal jednoduchý pojem – monopol. Nemožnosť jeho regulácie spôsobuje zastavenie rozvoja slovenského internetu, pokles penetrácie internetu v domácnostiach, slabá kvalita poskytovanej služby či klamlivé informovanie zákazníkov. Slovenský štát a ani monopolný poskytovateľ telekomunikačných služieb a dial-up internetu to s rozvojom informatizácie a internetizácie jednoducho nemyslia vážne a robia si z nás dennodenne srandu.

Prečo je to tak? Môžeme si za to vlastne sami. V tejto krajine chýba silné občianske združenie, ktoré by presadzovalo pre občanov to čo si zaslúžia – kvalitnejšie a prístupnejšie služby v oblasti internetu a informačných technológií. Neexistuje organizácia, ktorá by neustálou informačnou činnosťou oboznamovala širokú verejnosť o súčasnom stave telekomunikačného sektora s dôrazom na rozvoj informatizácie a internetizácie slovenskej spoločnosti a upozorňovala na nedostatky ktoré zabraňujú rozvoju informačnej spoločnosti na Slovensku, ktorú by tvorili výhradne občania – zákazníci. No práve občania si povedali dosť a združili sa do jednotnej protestnej kampane z ktorej, pevne verím, vznikne silné občianske združenie schopné prispievať k procesu približovania Slovenskej republiky k modernej Európe a podporovať aj plnenie cielov obsiahnutých v programe eEurope+.

Peter Polakovič
autor je členom prípravného výboru združenia „Internet pre všetkých“ so sídlom na www.bystro.sk

Neprehliadnite: