Ako na PDA s Windows Mobile I.

Marek Molnár  /  08. 04. 2009, 16:17

Náš nový seriál sa zaoberá programami, ktoré sú určené pre PDA s operačným systémom Windows Mobile. Výberom prešlo niekoľko alternatívnych aplikácií.

Postupne si zhrnieme zaujímavé aplikácie, ktoré považujeme za vhodné mať nainštalované na našom PDA. Ich zoznam je výsledkom trojmesačného testovania  množstva aplikácií.  Programy, ktoré prešli testovaním pozitívne, sú rôznych licenčných typov.

Testovanie bolo realizované na PDA MIO 501 s operačným systémom Windows Mobile 5.0. Všetky opísané programy boli otestované z rôznych pohľadov.

 

Programy sme si rozdelili do nasledovných základných skupín:

 • Správca procesov a súborov
 • Program, ktorý mení užívateľský interfejs
 • Multimediálna aplikácia
 • Webovská aplikácia
 • Zálohovacia utilita
 • Ostatné

Každej skupine budeme venovať jednu časť seriálu.

Správcovia procesov a súborov

Vbar

Ak sa chceme v čistom OS prepnúť na inú spustenú aplikáciu, musíme urobiť niekoľko krokov. Cez tlačítko Štart vyvoláme implicitného manažéra, prepneme sa v tabe na spustené aplikácie a nastavíme sa sa na požadovaný program. Celý tento postup je v skutku riešený zle a bez ohľadu na potreby užívateľa.

Jedným zo šikovných zástupcov task manažérov je malá utilita Vbar, ktorá rieši problém prepínania medzi aplikáciami.

licencia: freeware

veľkosť: 50,2 kB

Download: download.mobilnaut.cz/index.php

 

Aplikácia sa inštaluje spustením v PDA. Výsledkom inštalácie je pridanie aktívneho prvku do hornej časti pracovnej plochy. Táto môže mať podobu jednoduchej šípky alebo ukazovateľa využitia pamäte a stavu batérie. 

Po kliknutí na aktívny prvok sa nám rozbalí zoznam spustených aplikácií. V prípade, že sa chceme prepnúť na iný program než ten, ktorý je aktuálne v popredí, stačí kliknúť na požadovanú aplikáciu. Vedľa každého programu je krížik na jeho ukončenie. V možnostiach menu je aj vypnutie všetkých aplikácií a vypnutie všetkých okrem aktívnej.

So stabilitou, ani rýchlosťou program nemá problémy. Horšie to je s grafickým spracovaním. Modrá farba sa hodí na klasickú preddefinovanú tému WM. V prípade iného farebného rozloženia, nepôsobí program pekne. Na druhej strane je úprava pozadia pri troche námahy možná. V nastaveniach sa nachádza možnosť zmeny farby pozadia alebo vybrania vlastného obrázku vo formáte "bmp".

Nastavenia programu ďalej umožňujú zapnutie automatického spustenia po štarte. Zároveň sa dá nastaviť poradie oboch aktívnych prvkov t.j. rozbaľovanie procesov a tlačidlo ok a close, pre aktívny program v popredí.

Celkovo ide o šikovnú free utilitu, za ktorú si autor Jonathan Misurda, zaslúži vďaku užívateľov PDA.
 

Task Manager v3.1

licencia: freeware

veľkosť: 222 kB

Download:www.dotfred.net/TaskMgr.htm

Tento program trochu pripomína Task Manager v klasických desktopových Windowsoch. Na rozdiel od neho poskytuje väčšie množstvo informácií. Utilita sa neinštaluje, len sa rovno spustí. Umožňuje nasledovné zobrazenia:

 • Processed
 • CPU usage
 • Aplications
 • Windows
 • Services
 • Notifications
 • Devices
 • regEdit
 • ping
 • Ip config
 • Netstats

Samotné názvy zobrazení hovoria za seba a sú pre skúseného užívateľa znamením, že sa jedná o pomerne silný nástroj. Ten nám môže výrazne pomôcť pri inak neriešiteľných problémoch.

 

 

Príklad riešeného problému:

Problém s nezobrazením notifikácií. Mnohí užívatelia narazili na stav, v ktorom ich PDA opakovane notifikovalo na udalosť v kalendári, avšak iba zvukom. Na mieste kde sa notifikácia obvykle "odklikávala" sa však nič nezobrazilo. Nakoniec nepomohlo ani vymazanie inkriminovanej udalosti z kalendára.

Užívateľ nemal reálnu možnosť editovania notifikácií, takže pomohol len tvrdý reset prístroja. Pomocou tejto utility v sekcii Notifications je problém vyriešený behom niekoľkých sekúnd.

 

Program nám ďalej dokáže zobraziť sieťové nastavenia pomocou IPconfig. Pomocou funkcie ping nám zároveň dokáže rýchlo zistiť priechodnosť siete.

Môže byť užitočný aj editor registrov, či správca procesov. Každý proces je možné "killnúť" a to bez ohľadu na to, či ide o užívateľskú aplikáciu alebo kritický systémový proces.

V nastaveniach je možné nastaviť automatické spustenie pri štarte. Ďalším užitočným nastavením je možnosť schovania programu do systray panela systému.

Program je rýchly a je neoceniteľným pomocníkom pri riešení problémov s PDA.
 

Total Commander

licencia: freeware

veľkosť: 222 kB

Download: http://ghisler.com/

Jedným z neduhov klasického explorera vo WM je nezobrazenie viac ako 13 znakového názvu. Zamrzí aj nezobrazenie koncovky programov.

Môže  nastať situácia, že chceme mať zobrazenie súborov komplexné. Jedným z užitočných a obľúbených programov na správu súborov je Total commander, ktorý nám v týchto prípadoch môže pomôcť.

 

Jeho mutácia na PDA je pomerne vydarená. Možnosti programu sú podobné, ako sme na to zvyknutí u desktop verzie. Umožňuje bežné operácie so súbormi, pričom zvláda aj komprimovanie do zip archívu. V prípade, že máte infraport, je schopný cez neho okamžite poslať dáta.

V nastaveniach sa dá upraviť zobrazenie na prácu s jedným alebo dvoma oknami súbežne. Umožňuje aj premenovanie koncovky súboru.

Cez funkciu vlastnosti môžeme meniť atribúty súborov.

 • Len na čítanie
 • archívny
 • skrytý
 • systémový

Umožňuje dokonca zmeniť dátum aj čas poslednej úpravy súboru.
Program je lokalizovaný do slovenčiny.
 

TreeSize

licencia: freeware

veľkosť: 17 kB

dovnload: www.freewarepocketpc.net/ppc-download-treesize-v1-00-03.html

 

Malá utilita vám zobrazí stromovú adresárovú štruktúru spolu s veľkosťami. Dá sa nastaviť na ľubovolný adresár pomocou inicializácie explorera. Výhody tohto malého a rýchleho programu sú nesporné a oceníte ich v prípade čistenia pamäťového priestoru.

 

WM5torage

licencia: freeware

veľkosť: 37 kB

dovnload: www.pda.sk/download/wm5torage173.zip

Nie na každom počítači, kde sa pripojíte, musí byť nainštalovaný activesync, ktorý potrebujete pre úspešné spojenie. Naopak nie vždy chcete synchronizovať kalendár. O synchronizáciu sa systém pokúša pri každom pripojení.

Možno chcete iba pracovať s dátami na SD karte, či v Rom telefónu, prípadne v internej  pamäti.

 

Pre tieto prípady tu je táto veľmi šikovná utilita. Umožní simulovanie klasického USB zariadenia. Stačí aktivovať program, vybrať želané zdielané umiestnenie a môžete pracovať s dátami na ľubovolnom počítači.

 

Nabudúce sa budeme venovať programom, ktoré menia celkové užívateľské prostredie PDA. Teda napr. úvodnú obrazovku, kalendár, ukazovatele stavu a tak podobne.

 

d3agl3

Neprehliadnite: