Makrá v OpenOffice.org – Rozdelenie slovenských slovníkov pre OpenOffice.org

Július Pastierik  /  20. 01. 2009, 00:00

Počas uplynulého víkendu (17.1.2009) bola uvoľnená finálna verzia nového rozšírenia pre OpenOffice.org 3, ktorá obsahuje slovenský synonymický a antonymický slovník a zároveň bola uvoľnená verzia nového rozšírenia, ktoré obsahuje ostatné slovenské slovníky.


Z dôvodu, že slovenský synonymický a antonymický slovník je generovaný každý deň, bolo počas minulého víkendu dopracované každodenné automatické vytváranie nového rozšírenia „Slovak-Thesaurus.oxt“, ktoré je určené pre OpenOffice.org 3. Upozorňujeme, že synonymický a antonymický slovník obsahuje aj rozšírenie „dict-sk.oxt“ a preto nie je vhodné používať tieto rozšírenia paralelne.

Nové rozšírenia pred kontrolou aktualzácie

Prečo? Je to z toho dôvodu, že OpenOffice.org síce umožňuje paralelné používanie viacerých slovníkov jedného a toho istého jazyka, ale pokiaľ nájde slovo v jednom z nich, nehľadá ho už v ďalších. Z tohto dôvodu nie je zaručené, že v prípade doplnenia nového synonyma alebo antonyma do už jestvujúceho synonymického (antonymického) radu nájde OpenOffice.org slovo v najnovšej verzii a preto nám nemusí ponúknuť všetky možnosti, ktoré sú v príslušnom rade uvedené.

Zistená aktualizácia slovníka

Aby tí používatelia, ktorí budú prevádzať častejšiu (hoci aj nie každodennú) aktualizáciu rozšírenia synonymického a antonymického slovenského slovníka, nemali s týmto problémy, bolo vytvorené zároveň nové rozšírenie „sk-spell-hyph.oxt“, z ktorého bol tento slovník odstránený a ktoré teda obsahuje iba slovník pre kontrolu gramatiky a slovník pre rozdeľovanie slov.

Všetkým používateľom, ktorí majú záujem o takéto riešenie odporúčame, aby v prvom kroku odinštalovali stávajúce rozšírenie „dict-sk.oxt“ a aby si následne nainštalovali rozšírenia „Slovak-Thesaurus.oxt“ a „sk-spell-hyph.oxt“. Zmeny sa, pravdaže, prejavia až po reštarte OpenOffice.org.

/spešne dokončená instalácia novej verzie

Kontrolu nových aktualizácii musíte, žiaľ, zatiaľ prevádzať manuálne. Otvoríte si správcu rozšírení (menu „Nástroje – Správca rozšírení“), kde stlačíte tlačidlo „Skontrolovať aktualizácie“. Následne OpenOffice.org vyhľadá nové verzie všetkých rozšírení, ktoré môžeme potom nainštalovať. Problematike inštalácie sme sa podrobnejšie venovali v článku „Makrá v OpenOffice.org – darčeky do nového roka 2009“. Preto teraz iba uveďme, že rozšírenia „dict-sk.oxt“ a „sk-spell-hyph.oxt“ obsahujú podmienku odsúhlasenia licencie, kým rozšírenie pre synonymický a antonymický slovník „Slovak-Thesaurus.oxt“ toto odsúhlasovanie neobsahuje a preto sa vám nainštaluje automaticky bez akéhokoľvek potvrdzovania.

Nový slovník po kontrole aktualizácií

Záverom si dovoľujeme osloviť všetkých tých používateľov, ktorým chýbajú synonymá či antonymá v slovníku, aby ich zadali na stránkach projektu, čím pomôžu k jeho zlepšeniu nielen pre seba, ale aj všetkých ostatných používateľov.

Internet:
Slovenské slovníky pre OpenOffice.org: www.sk-spell.sk.cx/openofficeorg-sk
Projekt OpenThesaurus-SK: www.sk-spell.sk.cx/thesaurus/
Dokumentácia OpenThesaurus-SK: www.sk-spell.sk.cx/thesaurus/faq.php

 

Neprehliadnite: