Umlčané videá na You Tube

Marek Molnár  /  19. 01. 2009, 10:17

Už sme si mohli zvyknúť na občasný stav, keď sa namiesto nášho videa objaví hláška o zmazaní videa z dôvodu porušovania autorských práv. Situácia sa v prípade zmazania právne otočí a spoločnosť poruší práva užívateľa.

Veď v prípade, že k svojmu videu nahráme neautorizovanú zvukovú stopu, ešte stále sme my autormi samotného obrazu.
 

 
 

Na mieste je otázka čo teraz? Je legálne dávať na YouTube len nemé videá? Riešenie je ponúknuté vo forme balíčka voľne použiteľných nahrávok.

 

Zmazanie zvukových stôp je prekvapivé, ale hlavne neprinesie želaný účinok, ktorým je zrejme snaha o stav, aby bol aj "vlk sýty aj ovca celá". Teda zamedzenie útokov z oboch strán. (užívateľov a nahrávacích spoločností). A prečo tomu tak je? Odpoveď je jednoduchá. YouTube maže celú zvukovú stopu bez ohľadu na to, či sa na videu nachádza neoprávnená nahrávka po celý čas, alebo iba chvíľku. Zmaže teda aj užívateľov obsah, ktorý neporušuje žiadne práva.

 
d3agl3

Neprehliadnite: