Makrá v OpenOffice.org – darčeky do nového roka 2009

Július Pastierik  /  05. 01. 2009, 00:00

Nový rok priniesol so sebou aj niekoľko darčekov pre používateľov OpenOffice.org vo forme nových verzií rozšírení slovenského jazykového slovníka a makromodulu Dmaths pre OpenOffice.org 3.0.

V seriáli o makrách pre OpenOffice.org sme si o. i. predstavili (Makrá v OpenOffice.org 6/II. – Dmaths 1, Makrá v OpenOffice.org 6/II. – Dmaths 2) zaujímavý francúzsky makromodul Dmaths (www.dmaths.com), ktorý vzhľadom na svoje možnosti používa veľké množstvo používateľov. Preto je potešiteľné, že s príchodom nového roku 2009 bola vydaná verzia 3.2, ktorá je určená pre verziu OpenOffice.org 3.0.

Dmaths About

Upozorňujeme že pokiaľ ste v tejto verzii OpenOffice.org používali starú verziu, táto nebola úplne kompatibilná a preto pri inštalácii novej verzie môžu nastať komplikácie. Tieto som osobne riešil tak, že som vymazal adresár s používateľskými nastaveniami, reštartoval OpenOffice.org a až potom inštaloval novú verziu Dmaths. Samozrejme, pred vymazaním je vhodné zálohovať niektoré nastavenia, aby ste ich nemuseli robiť nanovo.

Aktualizovať rozšírenie

Všetkých slovenských používateľov OpenOffice.org potešíme novou verziou (2009.01.01) rozšírenia slovníkov pre kontrolu gramatiky „dict-sk.oxt“ (extensions.services.OpenOffice.org/project/dict-sk). Rozšírenie si však nemusíte sťahovať priamo, ale môžete použiť aj aktualizáciu priamo z prostredia OpenOffice.org.

Dostupné aktualizácie rozšírení

Cez menu „Nástroje – Správca rozšírení...“ otvoríte pracovné okno „Správca rozšírení“, kde stlačíte voľbu „Skontrolovať aktualizácie“. Týmto spôsobom vyhľadáte aktualizácie všetkých rozšírení, ktoré máte nainštalované. Pokiaľ chcete špeciálne skontrolovať iba jedno rozšírenie, prejdete naň a v kontextovom menu, ktoré je prístupné cez pravé tlačidlo myši vyberiete voľbu „Aktualizácia“.

Chyba pri sťahovaní

Následne sa otvorí okno „Aktualizácia rozšírení“, kde vidíte priebeh hľadania. Ak sa nájde nová verzia, táto sa vypíše do zaškrtávacieho zoznamu. Po skončení kontroly aktualizácii si môžete zvoliť, ktoré rozšírenia chcete aktualizovať a nakoniec stlačíte tlačidlo „Inštalovať“. Následne dôjde k sťahovaniu príslušných rozšírení.

Potvrdenie licencie

Pozor, počas počas sťahovania sa môže vyskytnúť chyba, čo závisí od internetového pripojenia – osobne sa mi podarilo rozšírenie pre Slovenské slovníky stiahnuť až na druhý pokus. Preto pri prípadnej chybe pokus zopakujte.

Ukončená inštalácia rozšírenia

V prípade úspešného stiahnutia sa zobrazí licenčné ujednanie a po jeho potvrdení sa rozšírenie aktualizuje. Na záver sa v pracovnom okne „Stiahnuť a inštalovať“ zobrazí správa o tom, že aktualizácia prebehla v poriadku a, samozrejme, v zozname rozšírení vidíme číslo novej verzie. Aby sa nová verzia rozšírenia aj použila, je na záver práce nutné previesť reštart OpenOffice.org.

 

Neprehliadnite: