Združenie poskytovateľov webhostingu (ZPW)

Peter Polakovič  /  13. 02. 2003, 00:00

Krátke informácie o ZPW - kontakt, členovia, stanovy a prihláška do združenia.

Združenie poskytovateľov webhostingu v SR

Založenie ZPW bolo podnietené zmenami na trhu internetových služieb, a to predovšetkým výrazným vzrastom podielu špecializovaných webhostingových služieb na internetových službách.

Združenie poskytovateľov webhostingu v SR (ZPW) bolo založené podpísaním Zmluvy o založení dňa 6. 11. 2002.

Zakladajúcimi členmi ZPW sú štyria najväčší poskytovatelia špecializovaných webhostingových služieb na území Slovenskej Republiky, a to firmy EuroNET Slovakia, s.r.o., WebGlobe, s.r.o., Yegon, s.r.o., Zoner, s.r.o., najnovšie je člonom aj spoločnosť WEBY.SLOVENSKA.SK, s.r.o.

Kontakt:

Združenie poskytovateľov webhostingu v SR
záujmové združenie právnických osôb

Kopčianska 94
851 01 Bratislava
info@zpw.sk

Predseda združenia:
Ing. Igor Strečko
02-536 349 61
strecko@webglobe.sk

Orgány združenia:

Valné zhromaždenie - zhromaždenie všetkých členov, každý riadny člen má jeden hlas.

Predseda - štatutárny a výkonny orgán združenia.

Ďaľšie informácie:

Stanovy ZPW

Prihláška do ZPW 

Neprehliadnite: