IT asociácia Slovenska (ITAS)

Peter Polakovič  /  13. 02. 2003, 00:00

Krátke informácie o ITAS - funkcie, kontakt, zoznam členov, stanovy, prihláška, aktivity asociácie v roku 2002 a plán činnosti na rok 2003.

IT Asociácia Slovenska je profesným združením najvýznamnejších domácich a zahraničných spoločností pôsobiacich v oblasti informačných a komunikačných technológií.

ITAS bol založený v septembri 1999 ako záujmové združenie právnických osôb.

Poslaním IT  Asociácie Slovenska  je  prispievať  k sproduktívneniu fungovania spoločnosti aplikáciou info-komunikačných technológií do života.

Funkcie IT Asociácie Slovenska:

- Aktívne prispievať k informatizácii spoločnosti,

- podieľať sa na tvorbe legislatívy, týkajúcej sa  informačných a komunikačných technológií,

- podporovať slovenské IT fimy pri ich expanzii na zahraničné trhy,

- vysvetľovať možnosti informačných a komunikačných technológií pre sproduktívnenie fungovania  verejného a súkromného sektora,

- hájiť záujmy info-komunikačného priemyslu.

Kontakt:

IT asociácia Slovenska
Komárnická 18
821 03 Bratislava

Telefón: 00421 2 4333 2433

Renáta Malecová
tajomnícka
E-mail:
itas@itas.sk

Juraj Sabaka
prezident
E-mail:
president@itas.sk

 
Ďaľšie informácie:

Zoznam členov ITAS

Stanovy ITAS

Prihláška do ITAS

Aktivity ITAS v roku 2002

Plán činnosti ITAS v roku 2003

Logotypy ITAS

Neprehliadnite: