Internet pre všetkých (IPV)

Peter Polakovič  /  13. 02. 2003, 00:00

Krátke informácie o IPV - poslanie, kontakt, aktuálne vyhlásenia, ciele, napísali o združení, prihláška, stanovy, výzva na podporu.

Poslanie Internetu pre všetkých

Poslaním združenia je podporovať rozvoj komunikačných a informačných technológií, čo zahŕňa hlavne:

- Lacnejší, rýchlejší a bezpečnejší internet,                                         - urýchlenie vybudovania základných pilierov informačnej spoločnosti,     - stimulovanie využívania internetu a podporovanie ivestícií do ľudí a ich kvalifikácie

Takto chceme prispievať k procesu približovania Slovenskej republiky k modernej Európe a podporovať plnenie cielov obsiahnutých v programe eEurope+, taktiež neustálou informačnou činnosťou oboznamovať širokú verejnosť o súčasnom stave telekomunikačného sektora s dôrazom na rozvoj informatizácie a internetizácie slovenskej spoločnosti a upozorňovať na nedostatky, ktoré zabraňujú rozvoju informačnej spoločnosti na Slovensku.

 

Kontakt:

 

Peter Polakovič

prezident

0907 982 555

polakovic@inet.sk

ICQ: 169151795    

 

Orgány združenia:

 

Predsedníctvo - Peter Polakovič, Juraj Bystrický a Jozef Duháček

Členská schôdza - najvyšší orgán združenia

 

Členom IPV sa môže stať akýkoľvek občan slovenskej republiky. IPV v súčasnosti združuje v prevažnej miere vysokoškolských študentov a združenie má charakter spotrebiteľskej organizácie. 

 

Ďaľšie informácie:

 

Aktuálne vyhlásenia

 

Ciele a poslanie

 

Napísali o IPV

 

Informácie o členoch

 

Chcem sa stať členom

 

Stanovy združenia

 

Logotyp

 

Podporte IPV!

Neprehliadnite: