Sledovanie počítačov študentov: iTalc

Július Pastierik  /  10. 11. 2008, 10:58

Ste učiteľ a potrebujete sledovať študentov, čo robia na svojich počítačoch? Ste správca systému a potrebujete jednoducho ovládať zo svojho počítača aj iné počítače? Alebo chcete pracovať naraz na viacerých počítačoch, ktoré sú od seba dosť vzdialené? Pozrite sa na Open Source projekt iTalc.

Kto niekedy učil alebo viedol školenia vie, aké užitočné je sledovanie monitorov žiakov. Samozrejme, chodenie po triede a sledovanie monitorov spoza chrbta je nielen rušivé, ale aj zastaralé. Navyše, to nám neumožňuje v prípade potreby vykonať okamžitý zásah na iných počítačoch tak, ako keby sme za ním sedeli sami.

Na všetky spomínané problémy (ale nielen na ne) však existuje jednoduché riešenie – Open Source program, iTalc, ktorý je k dispozícii ako pre operačný systém Windows, tak aj pre operačný systém Linux.

Pozrime sa preto, čo všetko nám ponúka. Skôr, ako sa budeme venovať ostatným veciam musíme povedať, že bezpečnosť práce (aby počítače nemohli byť ovládané z iného centra) je zaistená jedinečným verejným kľúčom, ktorý musí byť k dispozícii na všetkých počítačoch, ktoré chceme sledovať a ovládať.

Generovanie verejného kľúča

Samozrejme, tento kľúč pri inštalácii dokáže program vygenerovať – ale musíme to urobiť iba raz. Preto je vhodné, aby sme prvú inštaláciu urobili na tzv. hlavnom počítači, pri ktorej tento kľúč vytvoríme. Na záver inštalácie sa nás program opýta, kde chceme tento kľúč exportovať. Toto môžeme urobiť povedzme aj na USB kľúč. Pri inštalácii na ostatných počítačoch potom zadáme iba cestu, kde je uložený a kľúč (súbor „italc_dsa_key.pub“) sa skopíruje do programových nastavení.

Inštalovanie na hlavnom počítači

Inštalácia rozoznáva dva typy – tzv. klientská a hlavná aplikácia. Na počítače, ktoré chceme iba ovládať nainštalujeme, samozrejme, iba klientskú časť, na hlavný počítač aj hlavnú aplikáciu, ktorá je potom prístupná priamo cez tlačidlo „štart“.

Prvé spustenie hlavnej aplikácie

Pri prvom štarte nám program vyhlási chybu, že nenašiel žiaden konfiguračný súbor a pokiaľ chceme program používať, musíme vytvoriť aspoň jednu učebňu a počítač. Ako už z tohto vidíme, pretože program je primárne určený na sledovanie žiakov, umožňuje rozdeliť počítače podľa učení.

Nastavenie počítača

Práca pri vytváraní je veľmi pohodlná, pretože pracovné rozhranie je čiastočne jazykovo lokalizované do slovenčiny (jazyk sa nastavuje automaticky), pričom sa nám pri prechádzaní nad jednotlivými ikonami zobrazuje „bublinová pomoc“. Po vytvorení tried a počítačov v nich (ku každému zadávame jeho IP/MAC adresu, meno, triedu a typ (učiteľský, študentský alebo iný).

Blokovanie pokusu o zrušenie procesuDostali sme sa k tomu, čo nás zaujíma najviac – čo všetko môžeme pomocou tohto programu sledovať a robiť. A práve tieto možnosti sú viac než zaujímavé. V pracovnom okne sa nám zobrazujú náhľady na obrazovky všetkých sledovaných počítačov (aj nášho vlastného, pokiaľ ho zaradíme do zoznamu počítačov). Pretože väčšinou nechceme, aby sme posielali niečo sami sebe alebo iným učiteľom, môžeme počítače, ktoré sú zaradené do tohto typu vyradiť zo sledovania. Ako inak, na žiackych počítačoch (pokiaľ im nepriradíme správcovské práva) je zaistená ochrana proti ukončeniu tohto programu.

Vzdialené ovládanie druhého počítača

Program umožňuje prebrať ovládanie nad druhým počítačom a to rôznymi spôsobmi. Základný režim je taký, že priamo z nášho počítača môžeme ovládať cez našu klávesnicu a myš žiacky počítač. Toto umožňuje o. i. aj to, že takto môžeme naraz pracovať na viacerých počítačoch bez toho, aby sme museli ku nich chodiť.

Zaslanie textovej správy

Okrem toho môžeme vnútiť zobrazovanie našej obrazovky žiackemu počítaču a to v dvoch režimoch. Prvý je taký, že sa mu zobrazuje naša obrazovka, ale okrem toho môže aj pracovať. Toto dokážeme využiť napríklad vtedy, ak sami robíme niečo, čo chceme, aby s nami robili aj žiaci. Druhý spôsob je taký, že žiakovi sa zablokujú jeho vstupné zariadenia a teda môže iba sledovať na svojom monitore našu obrazovku.

Zablokovanie počítača

Ďalej môžeme žiacky počítač kedykoľvek zamknúť. Je to iba zamknutie obrazovky a vstupných zariadení, nejedná sa o žiadne odhlásenie, takže kedykoľvek môžeme počítač vrátiť do stavu, ktorý bol pred jeho zamknutím. Týmto si môžeme vynútiť pozornosť žiakov, aby sa pozerali na nás a nie na monitory.

Odpojenie zobrazenia učiteľských počítačov

Ďalej môžeme poslať na žiacke počítače textové správy – takto môžeme napríklad zadať úlohu, ktorú majú žiaci spraviť, alebo im oznámime, kde urobili chybu a pod. Po skončení vyučovania môžeme kliknutím na jedno jediné tlačidlo všetky počítače aj vypnúť. Program má k dispozícii aj funkciu zapnutia počítačov, tá je však viazaná na to, že to vzdialený počítač vôbec umožňuje.

Kontextové menu pri výbere jedného počítača

Spomínané funkcie môžeme robiť ako pre všetky počítače naraz, tak aj pre každý z nich osobitne alebo pre označenú skupinu (počítače označujeme pomocou klávesy Ctrl a ľavého tlačidla myši). Pri jednotlivých počítačoch (funkcie sú prístupné cez kontextové menu) nájdeme aj ďalšie možnosti, ako je prihlásenie a odhlásenie, reštartovanie a snímanie obrazoviek (tieto program ukladá na náš počítač do adresára „My documents“, podadresára „iTALC-záber“).

Vypnutie vybraných počítačov

Pravdaže, je viac než pravdepodobné, že študentom sa tento program zrejme nebude veľmi páčiť. Jeho použitie je však omnoho širšie, než je len sledovanie žiakov – napríklad tam, kde máme počítačovú sieť takto dokážeme využiť jej kapacitu bez toho, aby sme museli pracne behať od stroja k stroju a tam spúšťať príslušné aplikácie; poslúži nám napríklad aj vtedy, ak chceme viacerí z domácnosti chatovať naraz cez „jednu klávesnicu“ a pod.

Týmto sme, pravdaže, nevyčerpali celú problematiku tohto programu. Viac sa dozviete na stránkach projektu, kde nájdete k dispozícii dokumentáciu ako v PDF formáte, tak aj vo forme wiki stránok.

Internet: italc.sourceforge.net/

 

Neprehliadnite: